ILIDE 2017 (Jasná, Slovensko)

Ve dnech 2. až 5. dubna 2017 proběhl v Jasné na Slovensku dvacátý ročník konference ILIDE (Innovative Library in Digital Era), dříve pořádané pod názvem Digital Library Conference. Internetové stránky konference jsou přístupné na adrese http://ilideconference.schk.sk
Na konferenci se sešlo více než 130 odborníků z celého světa, jejichž zaměřením jsou digitální sbírky, jejich vytváření, zpřístupnění digitálních a digitalizovaných dat pro uživatele a uchování dat ve sbírkách. A to především z paměťových institucí, jako jsou knihovny, archivy a muzea.

Hlavním účelem konference bylo představit kurátorům digitálních sbírek originální myšlenky a nové projekty v této oblasti. Nejdůležitějšími tématy tohoto ročníku byly archivace výzkumných dat a jejich repozitáře, otevřená věda a digital humanities. Celkem zde bylo proneseno 25 přednášek a proběhly 2 workshopy a 3 diskuzní zasedání.

V prvním dni zazněla například přednáška Stevena Claeyssense. Ten ve svém příspěvku představil služby a nástroje, které nabízí Národní knihovna Holandska pro vědce v oblasti digital humanities. Další zajímavou přednášku přednesl Tom Cramer ze Stanfordské univerzity. V ní se soustředil především na současné trendy a pokroky, které nastupují v oblasti digitálního kurátorství a digital humanities. Část přednášky věnoval také programu LOCKSS (Lots of Copies Keep Stuff Safe). Stijn van Rossem z Institutu historických studií prezentoval výstupy projektu CENDARI, který se zaměřuje na vývoj nástrojů a infrastruktury pro oblast digital humanities.

Druhý den zahájila Natalie K. Meyers z Centra pro otevřenou vědu se svou přednáškou zaměřenou na opakované využití a sdílení vědeckých dat. Vědci produkují velké množství dat během výzkumného procesu. Pro tato data je potřeba vytvářet vhodné infrastruktury, aby byla zajištěna možnost jejich dalšího využití. Elena Zudilova-Seinstra z Elsevieru se soustředila zejména na přístup uživatelů k vědeckým datům a představila systém, který má vědce více zapojit a motivovat ke sdílení jejich výzkumných dat.

V další části přednášel Dale Askey z kanadské McMaster University o rizicích uchování digitálních kolekcí. Především zmínil rizika uchování dat vzniklých v digitální podobě. Konferenci zakončil poslední přednáškou David Minor z Kalifornské univerzity v San Diegu, jenž hovořil o novém katalogu výzkumných metadat, který je budován v rámci programu SHARE.

Prezentace z několika vybraných přednášek jsou k dispozici ke stažení na adrese: http://ilideconference.schk.sk/wordpress/digital-library-english/conference-presentations/

 

 

 

Šlapáková, Ivana. ILIDE 2017 (Jasná, Slovensko). Informace [online]. , č. [cit. 2021-01-20]. ISSN 1805-2800. Dostupné z: https://www.lib.cas.cz/casopis_informace/ilide-2017-jasna-slovensko/

Tisknout stránku