IGeLU 2016

 

V pořadí jedenáctá konference IGeLU (The International Group of ExLibris Users), sdružující uživatele produktů firmy ExLibris, se konala ve dnech 5.–9. září 2016 v Norsku v přímořském městě Trondheim. V současnosti má IGeLU 385 členů ze 45 zemí využívajících jeden nebo více produktů pro správu knihovních dat, pro vyhledávání či archivaci informací. O záštitu letošní konference čítající 460 účastníků se postaralo knihovní konsorcium BIBSYS a NTNU (Norwegian University of Science and Technology). Pro 170 členů byla účast na konferenci premiérou, jednalo se zejména o účastníky z Číny, Ruska, Austrálie, UK, Japonska, Litvy a Singapuru. Rovněž letos poprvé byla agenda setkání vedena paralelně s papírovou podobou i ve formě mobilní aplikace vyvinuté na platformě CampusM, kde byly k dispozici kromě informací o programu také aktuální zprávy od organizátorů konference.

Mezi nejpopulárnější produkty firmy ExLibris v současné době patří knihovní systém Alma a discovery systém Primo, o čemž svědčí narůstající počet nových uživatelů. Za poslední rok se zvýšil počet registrovaných licencí Alma o 42 (z toho 4 registrace na geograficky nových trzích), u Primo byl nárůst ještě výraznější: o 49 licencí. Profesionální technická podpora je nově zastoupena v sedmi dalších zemích, což má nejspíš souvislost i s velmi vysokým počtem vyhledávacích dotazů, které ExLibris měsíčně zpracuje – jejich počet přesahuje 30 milionů. V tomto duchu se nesly všechny prezentace zástupců firmy ExLibris.

Nadále se firma ExLibris zavazuje věnovat podpoře existujících instalací produktů vlastních i společnosti ProQuest. Konkrétně u systému Aleph je již dnes rozvržen vývoj minimálně až do verze 25. V Knihovně AV ČR je v současné době provozována verze 22.

Technická podpora zůstává nadále integrována v podobě platformy pro řešení aktuálních problémů a zároveň prostřednictvím znalostní báze. Nově přijímá ExLibris i podněty ke zlepšení prostřednictvím fóra Idea Exchange, za poslední rok obdrželo přes 570 návrhů. Dalším krokem bude obohacení komunitní zóny Alma o znalostní bázi společnosti ProQuest.

V oblasti managementu zdrojů je vývoj směřován ke zvýšení uživatelského pohodlí, optimalizaci workflow Alma – Primo, integraci discovery systému Summon do Almy a mobilní aplikaci Alma doplňující možnosti cloudového řešení Alma. Celkově firma směřuje k větší propojenosti mezi svými produkty a snaží se o plynulý přechod při práci mezi nimi.

V nadcházejících verzích Alephu můžeme očekávat drobná vylepšení existujících funkcí, mimo jiné obnova ztraceného hesla uživatele, důkladnější validace polí v modulu akvizice, možnost zadání vstupního souboru pro publikační mechanismus, řazení záznamů v OPACu apod. Verze Aleph 24 je plánována na konec roku 2018. Cyklus hlasování o tipech pro rozvoj a opravy systému navržených uživateli probíhá v rozsahu více než jednoho roku od podání prvních návrhů do odeslání zprávy Ex Libris, kdy začne jejich případná implementace.

Mimo Aleph se značná část přednášek týkala především produktů Primo a Alma. Primo jsme v naší knihovně měli po nějakou dobu k dispozici na otestování, na základě čehož jsme nakonec dali přednost open source discovery systému VuFind.

K nejzajímavějším přednáškám ze strany uživatelů/správců informačních systémů rozhodně patřily zkušenosti s provozováním Almy, a to zejména těch, kteří migrovali z jiného knihovního systému. Jednalo se jak o systém Aleph, tak o původní norský konsorciální produkt BIBSYS. Všeobecně se dá říct, že dojmy nových zákazníků byly rozpačité a panovala shoda v tom, že jejich očekávání s průběhem migrace byla vyšší. Přechod obvykle trval výrazně delší dobu, než bylo původně plánováno, a podpora ze strany ExLibris měla také jisté mezery. V jednom případě, kdy knihovna v minulosti používala Aleph spolu s discovery řešením Primo, vedla instalace Almy k destabilizaci konfigurace Primo. Více účastníků na základě zkušeností s migrací uvedlo, že vývoj Almy má před sebou ještě dlouhou cestu a její možnosti jsou v porovnání s již „vyzrálým“ systémem Aleph poněkud nedostačující.

Bylo zajímavé slyšet zkušenosti z praxe, zejména v kontrastu s prezentacemi managementu ExLibris. Migrace ale žádný z přednášejících nelituje a s optimismem je očekáván další vývoj. Příští konference IGeLU by se měla uskutečnit příští rok opět v září v ruském Petrohradě.

 

 

 

Podloucká, Karolina; Šimáček, Marek. IGeLU 2016. Informace [online]. , č. [cit. 2020-07-31]. ISSN 1805-2800. Dostupné z: https://www.lib.cas.cz/casopis_informace/igelu-2016/

Tisknout stránku