Heinrich Rudolf Hertz

 

(22. 2. 1857 Hamburk–1. 1. 1894 Bonn)

(Zdroj obrázku: http://en.wikipedia.org/wiki/Heinrich_Hertz)

Heinrich Rudolf Hertz byl německý fyzik, který prokázal existenci elektromagnetických vln a prozkoumal jejich základní vlastnosti.

Hertz se narodil 22. února 1857 v Hamburku v rodině význačného právníka a senátora. Mladý Hertz byl všestranně nadaný. Vynikal jak v matematice a přírodních vědách, tak i ve studiu jazyků. Byl také manuálně zručný. Osvojil si truhlářské práce a naučil se soustružit. Po ukončení gymnázia odešel v roce 1876 studovat techniku v Drážďanech a poté v Mnichově, kde také navštěvoval přednášky z matematiky a fyziky. Ve studiích fyziky pokračoval na berlínské univerzitě u profesorů H.Helmholtze a G.R.Kirchhoffa. a právě profesor Helmholtz měl na vědeckou práci Heinricha Hertze velký vliv.

Roku 1879 vypsala berlínská Akademie věd zadání na podrobné prozkoumání Maxwellovy teorie elektromagnetického pole. Úloha měla dokázat nebo vyvrátit fyzikální realitu elektromagnetických vln. Hertz se tohoto nesnadného úkolu chopil.

V roce 1880 Hertz obhájil doktorskou disertaci na téma „O indukci v rotujících koulích“ a stal se asistentem H.Helmholtze. v roce 1883 se habilitoval jako soukromý docent pro obor matematická fyzika na univerzitě v Kielu. Za dva roky se stal řádným profesorem fyziky na Vysoké škole technické v Karlsruhe. Od roku 1889 působil na univerzitě v Bonnu, kde se stal nástupcem fyzika a matematika Rudolfa Clausia. v této době Heinrich Hertz po letech experimentů vyřešil Maxwellovu teorii elektromagnetického pole po stránce experimentální i teoretické a splnil tak úlohu, kterou před lety zadala Akademie věd. v roce 1887 tak potvrdil existenci elektromagnetických vln a také prozkoumal zákony jejich šíření, odrazu, polarizace a lomu. Tento objev byl počátkem rozvoje bezdrátové telegrafie a později i radiotechniky.

Heinrich Hertz vynalezl také tzv. Hertzův generátor elektromagnetických vln a Hertzův rezonátor. Hertzovi objev přinesl plné uznání ve vědeckém světě, řadu poct a členství v domácích i zahraničních vědeckých společnostech. Heinrich Hertz ale svému objevu nepřikládal praktický význam, protože se domníval, že se vlny nenávratně rozptýlí do prostoru.

Hertz se zabýval i dalšími oblastmi fyziky, především pružností, pevností a fluorescencí látek. Napsal i řadu odborných prací. o svém experimentu s elektromagnetickými vlnami napsal pojednání „O velmi rychlých elektrických kmitech.“ Roku 1890 uveřejnil pojednání „O základních elektrodynamických rovnicích pro tělesa v klidu“ a v posledních letech svého života pracoval na nové matematické teorii zákonů mechaniky. Vydání této práce s názvem „Principy mechaniky v nových souvislostech“ se již nedožil.

Heinrich Hertz onemocněl těžkou kostní chorobou, které podlehl 1. ledna 1894 v nedožitých 37 letech.

Ve svém posledním dopise krátce před svou smrtí napsal svým rodičům“…netruchlete a buďte hrdí při vědomí, že patřím k těm zvláště vyvoleným, kteří žijí jen krátce, a přece žijí dosti…“

Na Hertzovu počest byla jednotka frekvence pojmenována hertz – Hz.

1. ledna 2014 uplyne již 120 let od předčasné smrti nadaného vědce a objevitele Heinricha Rudolfa Hertze.

Zdroj:

MAYER, Daniel. Pohledy do minulosti elektrotechniky. České Budějovice: KOPP, 1999. ISBN 80-7232-092-0., Signatura KNAV: i 25 Z

 

 

Vitouchová, Veronika. Heinrich Rudolf Hertz. Informace [online]. , č. [cit. 2020-03-30]. ISSN 1805-2800. Dostupné z: https://www.lib.cas.cz/casopis_informace/heinrich-rudolf-hertz/

Tisknout stránku