Exploze plynu v Divadelní ulici a její následky v Knihovně AV ČR (KNAV)

 

V pondělí 29. dubna 2013, pár minut před desátou hodinou ranní, explodoval plyn na rohu Divadelní a Krocínovy ulice. Tlaková vlna, která následovala jen okamžik po ohlušující ráně, rozbila téměř všechna okna ve studovně KNAV a střepy vmrštila dovnitř.

V tu chvíli bylo ve studovně naštěstí jen deset uživatelů, bohužel ale většina seděla právě u oken. o pár vteřin později se v celém prostoru rozvířil prach a kouřová čidla spustila alarm. Uživatelé, kteří seděli v centrální části studovny, se schovali pod stoly, uživatelé sedící u oken byli zasaženi střepy do obličeje, poté vybíhali co nejrychleji ven z budovy.

Pracovníci knihovny zavolali během těchto okamžiků záchranku, nedokáži s jistotou říct, zda to bylo jednu, dvě nebo tři minuty od výbuchu. Mezi uživateli byli i studenti medicíny, kteří se s pomocí lékárničky KNAV vzájemně ošetřovali. Mezi zraněnými byly také zaměstnankyně KNAV. Pracovnice Oddělení meziknihovních služeb, jejichž kancelář je přímo naproti místu výbuchu, popsaly explozi takto: „Po ráně vlétly dovnitř střepy, sesypal se nábytek a nastala tma. Tlaková vlna vyšla okny zase ven a zabouchla za sebou okenice.“

oms

Kancelář Odd. meziknihovních služeb (pro zvětšení obrázku na něj klikněte)

Podle některých teorií opustila tlaková vlna, která prošla otevřenou částí studovny, budovu stropem, nadzdvihla nosnou konstrukci skleněného stropu a „vcucla“ do studovny vstupní dveře, které jen zázrakem nezranily službu na Informacích; dveře dopadly těsně před ni a obrovské hodiny za ni.

vstup

Vstupní část studovny a pult Informací (pro zvětšení obrázku na něj klikněte)

Následoval příjezd složek Integrovaného záchranného systému. Záchranáři ve foyer začali s ošetřováním drobnějších poranění, ostatní zraněné odváželi do nemocnic. Policisté spolu s hasiči začali prohledávat budovu a vylidněné prostory uzavírali. Asi po hodině a půl byla celá budova uzavřena.

Další dny pracovníci Oddělení výpůjčních služeb (OVS), kteří měli povolení ke vstupu do uzavřené oblasti, uklízeli a přesouvali techniku OVS do šatny KNAV, kde od 6. května otevřeli provizorní výpůjční pult. Díky spolupráci se Střediskem společných činností AV ČR (SSČ) se podařilo otevřít i provizorní studovnu v místě výstavní síně SSČ vedle šatny.

Příští měsíc pokračovaly úklidové práce v uzavřené studovně. Jednalo se zejména o zasklení oken, případně provizorní výměnu celých rámů; úklid střepů z podlah, regálů a samotných dokumentů. Části studovny, kde byl nábytek nejvíce poškozen, a hrozilo poranění o zasekané střepy, byly pro veřejnost uzavřeny a teprve 3. června bylo možné studovnu opět s jistými omezeními otevřít.

pc-studovna

Počítačová studovna (pro zvětšení obrázku na něj klikněte)

Během letního zavření knihovny od 5. do 30. srpna pracovníci služeb vystěhovali dokumenty z poškozených regálů. Následně byly regály a stoly odváženy na opravu, některé však bylo nutné nechat znovu vyrobit. Opravený nábytek byl v posledních dnech uzavření navážen a montován zpět na původní místa a pracovníci služeb vraceli zpět všechny dokumenty. o víkendu, jen 10 hodin před znovu otevřením knihovny 2. září, se podařilo dát téměř vše do původního stavu. V době vydání tohoto článku ještě nejsou zrestaurovány vstupní dveře do studovny, dveře do odpočinkové místnosti, rámy oken atd. Likvidace škod tedy stále pokračuje.

Fotogalerii stavu knihovny bezprostředně po výbuchu najdete na: http://goo.gl/ekDhwj

Z vybraných fotografií společně s doprovodným textem byla připravena výstava „Knihovna (jak) po výbuchu“, která je ve studovně KNAV zdarma přístupná od pondělí do pátku, 9–19 hod., až do konce roku 2013.

 

 

Jandera, Tomáš. Exploze plynu v Divadelní ulici a její následky v Knihovně AV ČR (KNAV). Informace [online]. , č. [cit. 2020-07-30]. ISSN 1805-2800. Dostupné z: https://www.lib.cas.cz/casopis_informace/exploze-plynu-v-divadelni-ulici-a-jeji-nasledky-v-knihovne-av-cr-knav/

Tisknout stránku