Europeana plenary conference 2012

 

Výroční konference Europeana se konala v červnu na univerzitě v belgickém Leuvenu a jako každý rok se ji účastnilo několik set účastníků. Diskutovány byly možnosti dalšího rozvoje. Jedním z nových projektů je tzv. Hackathlon, v rámci kterého mají programátoři během krátké doby vytvořit zajímavou aplikaci spolupracující s Europeanou. Mezi vítěze tohoto klání se v předchozím kole Hackathlonu zařadil i Petr Klokan Přidal, který Europeanu využil ve spojení se svými v Česku zavedenými projekty orientovanými na staré mapy, na nichž spolupracuje s Moravskou zemskou knihovnou v Brně.

Z hlediska řešení projektu Česká digitální knihovna (ČDK), který zajišťuje Knihovna AV ČR společně s Národní knihovnou, bylo účelem cesty jednání s kompetentními představiteli Europeany a domluvení spolupráce. Cílem ČDK je agregace obsahu digitálních knihoven v České republice. Europeana považuje agregátory za vhodné partnery pro přebírání dat. Na výroční konferenci jsem hovořil s Annet Friberg z bussiness dept. Spolupráce s agregátory je vítána, ovšem knihovny předávají data prostřednictvím TEL – The European Library. Byl jsem odkázán na hlavní manažerku TELu Louise Edwards a na technického manažera TELu Andrease Juffingena. S TEL již nyní spolupracuje Národní knihovna ČR, např. při předávání záznamů ze svého katalogu. Je tedy potřeba kontaktovat zástupce TEL.

Během konference proběhlo také jednání s Ari Rouvarim z Finské národní knihovny, který informoval o průběhu vytváření Finské digitální knihovny, již lze vnímat obdobně jako připravovaný Centrální portál českých knihoven. Po ročním zkušebním provozu komerčního řešení se ve Finsku rozhodli jít cestou open source, discovery systémem bude VuFind, který je nutno doplnit o další funkce. Finská národní knihovna pro tento účel využívá cca desítku vlastních programátorů. Řada výstupů by měla obohatit věřejně dostupnou verzi VuFindu. Počítá se s využitím některého z komerčních centrálních indexů. Finský projekt je užitečné sledovat v souvislosti s českým centrálním portálem.

 

 

Lhoták, Martin. Europeana plenary conference 2012. Informace [online]. , č. [cit. 2019-07-19]. ISSN 1805-2800. Dostupné z: https://www.lib.cas.cz/casopis_informace/europeana-plenary-conference-2012/

Tisknout stránku