EOSC – European Open Science Cloud

 

Za vizí EOSCu bylo vybudovat společný výzkumný prostor s volně dostupnými službami. Je určen pro ukládání, archivaci, správu dat a jejich opakované použití, analýzy a sdílení napříč všemi vědeckými disciplínami. Portál nebude nahrazovat stávající vědecké platformy, naopak je bude sdružovat, stane se tedy určitým spojovacím bodem. V budoucnu by měl nabízet prostor pro ukládání dat a dlouhodobou archivaci; vlastní pracovní prostor pro vědce; přístup k vědeckým informacím a katalogům. Vize je taková, že by se měl stát vstupním bodem pro evropskou vědu.

Určen je pro všechny bez omezení, nepředpokládají se žádné restrikce ani poplatky. Primárně je určen pro vědeckou společnost členských států EU, ale otevřen je i pro uživatele států mimo EU. Přístup můžeme uvažovat z dvojího pohledu. Z pohledu uživatele, a to pro vědeckou komunitu, profesionály v oblasti vědy, poskytovatele podpory a další navazující odvětví. A z druhé strany z pohledu poskytovatelů služeb, kterými se mohou stát veřejní i komerční poskytovatelé datových infrastruktur.

Vznik a vývoj

První myšlenka společného vědeckého cloudu vznikla v roce 2016 na základě přijetí strategie jednotného digitálního trhu. Návrh vzešel od Evropské komise. V letech 2016–2017 probíhala jednání všech zúčastněných stran, která vyvrcholila v roce 2017 Summitem EOSC, jehož výsledkem byla Deklarace EOSC. Ta byla podpořena institucemi, které se zavázaly implementovat vize EOSC. V současné době ji podepsalo více než 70 organizací, mezi nejznámějšími můžeme uvést ALLEA, CERN, Clarin, DANS, Figshare, European University Institute, RDA, aj. Výsledkem konzultací zúčastněných stran bylo v roce 2018 předložení EOSC implementačního plánu Evropskou komisí. Dne 23. listopadu 2018 byl ve Vídni oficiálně představen a spuštěn webový portál EOSC – vstup do katalogu zde. Prozatím se jedná o beta verzi, plně funkční bude od roku 2020.

Financování

Do roku 2020 je financování zajištěno Evropskou komisí, která vyčlenila částku 300 milionů EUR na podporu základních funkcí projektu. Po roce 2020 by měly být aktivity EOSC financovány kombinací evropských peněz a, pokud to bude možné, poplatků národních grantových agentur.

EOSC je realizován prostřednictvím jednotlivých projektů, které jsou financovány z programu H2020. Mezi nejznámějšími můžeme jmenovat EOSCpilot, FAIRSFAIR, EOSC-hub, OpenAIRE aj. Časová osa jednotlivých projektů je uvedena níže. Časově se prolínají, první z nich zahájily svou realizaci v roce 2016, trvání posledních je naplánováno do konce roku 2022.

Obr. 1: Časová osa jednotlivých programů H2020 podporující EOSC

 

FAIR principy

Nedílnou součástí EOSC, která je často zmiňována, jsou tzv. FAIR principy. Pokud to je v mezích možností (neporušuje copyright, know-how, aj.), zveřejňovaná data by měla splňovat následující:

  • F – findable (vyhledatelná např. skrz datové katalogy / služby pomocí metadat)
  • A – accessible (dostupná např. prostřednictvím perzistentních identifikátorů; přiložením Data Management Planu, aj.)
  • I – interoperable (interoperabilní skrz normy/standardy nebo společná metadata)
  • R – reusable (znovu použitelná prostřednictvím vhodných právních předpisů / smluv, např. Creative Commons, aj.)

Ke snadnějšímu porozumění problematiky FAIR principů vydala Evropská komise příručku Turning FAIR into Reality.

Data Management Plan

DMP (Data Management Plan) popisuje životní cyklus dat sbíraných, vytvořených a zpracovaných v rámci projektů Horizon 2020. Stává se součástí výzkumu a obsahuje informace, které zajistí, že data budou postavena na FAIR principech. V roce zahájení projektu (nejlépe během prvních 6 měsíců) by měla vzniknout první, stručná verze. Jedná se o živý dokument, který by měl být průběžně aktualizován, a to v okamžiku, kdy se objeví závažné změny v průběhu projektu (např. nová data, změna v konsorciálních podmínkách nebo ve složení dat). Poslední aktualizace by měla samozřejmě proběhnout také v době ukončení projektu.

Zde je Online manuál vytvořený Evropskou komisí pro příjemce projektů H2020. Velice zdařilý nástroj na přípravu Data Management Planu od DCC UK, který se jmenuje DMP Online, je k dispozici zde. V Knihovně AV ČR byl vytvořen pro uživatele souhrnný návod Data Management Plan v ASEP a zároveň níže uvedený okruh otázek, který by měl vědcům usnadnit pochopení celého procesu.

Obr. 2: – Okruh otázek k DMP

 

Registr datových repozitářů

V rámci problematiky Open Science stojí za zmínku nástroj re3data (Registry of Research Data Repositories). Jedná se o registr datových repozitářů napříč všemi vědeckými disciplínami. Nabízí různé možnosti filtrování, např. podle oboru, země, klíčových slov. Slouží vědcům, knihovníkům, poskytovatelům podpory, vydavatelům a jiným skupinám. Pokud má administrátor datového repozitáře zájem o zařazení, musí splňovat následující podmínky registrace:

  • musí se jednat o instituci (právnickou osobu) jako např. knihovnu, univerzitu,
  • musí poskytnout podmínky přístupu k úložišti a podmínky používání,
  • musí být zaměřen na výzkumná data.

EOSC je součástí Otevřené vědy, která se v posledních letech dostává v akademickém prostředí výrazně do popředí a zaujímá důležité místo. Touto problematikou se zabývá čím dál více entit a je zřejmé, že se bude rozvíjet i v budoucnu. Závěrem zde nabízíme ke zhlédnutí krátké video, které představuje EOSC, jeho možnosti a poslání.

 

 

 

Podloucká, Karolina. EOSC – European Open Science Cloud. Informace [online]. , č. [cit. 2020-08-07]. ISSN 1805-2800. Dostupné z: https://www.lib.cas.cz/casopis_informace/eosc-european-open-science-cloud/

Tisknout stránku