EODOPEN – nový evropský projekt na zpřístupnění publikací v digitální formě

 

Knihovna Akademie věd je jednou z partnerských organizací v novém evropském projektu EODOPEN – eBooks-On-Demand-Network Opening Publications for European Netizens. Projekt je podpořen z evropského dotačního programu Creative Europe Culture a bude řešen po dobu 4 let. Úvodní kick-off meeting proběhne do konce roku na univerzitě v polské Toruni.

Do EODOPEN je zapojeno 15 partnerských organizací z 11 evropských zemí. Česká republika je kromě KNAV zastoupena ještě Moravskou zemskou knihovnou v Brně a Vědeckou knihovnou v Olomouci. Hlavním lídrem projektu je Univerzita v Innsbrucku. EODOPEN navazuje na, v současnosti již zavedený, projekt EOD ‒ eBooks-On-Demand (viz https://books2ebooks.eu), který poskytuje síť knihoven nabízejících digitalizaci monografií vydaných v letech 1500‒1900 na vyžádání uživatele. Cílem EODOPEN je zaměřit se také na novodobější publikace z 20. a 21. století, které ještě nebyly digitalizovány vzhledem ke složité situaci v oblasti autorských práv. K těmto publikacím, které jsou většinou nedostupné na trhu, mají uživatelé velmi obtížný a omezený přístup. Při řešení projektu se chtějí zapojené knihovny zaměřit na poptávku, tedy oslovení uživatelské komunity na národní, regionální i místní úrovni. Kromě toho bude věnována pozornost také alternativním formátům doručení vhodných např. pro mobilní zařízení nebo pro zrakově postižené uživatele, což umožní širší využití digitalizovaného obsahu. Plánovány jsou praktické workshopy a příprava instrukcí a nástrojů. Tyto výstupy projektu budou dostupné všem evropským knihovnám a přispějí k posílení schopnosti zaměstnanců knihoven s vypořádáním práv k digitálním dokumentům, a to i v mezinárodním měřítku.

Digitalizované dokumenty, které dosud nebyly uživatelům k dispozici, budou díky projektu zpřístupněny širší evropské veřejnosti. Partnerské instituce se společně zavázaly zpřístupnit ve svých digitálních knihovnách nejméně 15 000 digitalizovaných publikací vydaných ve 20.–21. století.

Projekt EODOPEN kromě služby EOD – eBooks-On-Demand také synergicky navazuje na národní projekt RightLib, který je řešen díky podpoře z dotačního programu MK ČR NAKI II. Díky tomuto projektu je mimo jiné připravováno technické řešení pro zpřístupnění děl nedostupných na trhu prostřednictvím systému Kramerius.

 

 

 

Lhoták, Martin. EODOPEN – nový evropský projekt na zpřístupnění publikací v digitální formě. Informace [online]. , č. [cit. 2021-01-16]. ISSN 1805-2800. Dostupné z: https://www.lib.cas.cz/casopis_informace/eodopen-novy-evropsky-projekt-na-zpristupneni-publikaci-v-digitalni-forme/

Tisknout stránku