Elektronické informační zdroje v Knihovně AV ČR v roce 2013

 

Portfolio elektronických informačních zdrojů KNAV

V roce 2013 KNAV zpřístupňuje na svých webových stránkách 20 licencovaných elektronických informačních zdrojů, 2 archivy a 6 volně přístupných databází. V tomto roce je součástí digitálního fondu také přes 200 000 elektronických knih (180 000 unikátních titulů) od 3 producentů – Proquest, EBSCO a Wiley. Plnotextové i bibliografické databáze lze prohledávat prostřednictvím informačních bran z jednoho místa na úrovni článků i titulů a tato propojení jsou pravidelně aktualizována. Od roku 2013 jsou EIZ přístupné na úrovni titulu i na úrovni článku a kapitoly prostřednictvím VuFind.

Elektronické informační zdroje 2013

počet plno- textových titulů akvizice / přístup vzdálený přístup retrospektiva
ACS 69 předplatné – konsorcium AV ČR ano 1879–
Anopress VISK 8A – KNAV český zdroj 1996–
Bibliography of the Hebrew Book 1473–1960 volně přístupné 1473–1960
BiomedCentral 340 volně přístupné 2000–
Biological Abstracts archivy – AV ČR ano 1987–2009
 BioOne  178 IZV – KNAV ano 2000–
 CEJSH volně přístupné 2004–
ebrary Academic Complete – časopisy  2 předplatné – KNAV  ano
ebrary Academie Complete – knihy  87 822 předplatné – KNAV  ano
EBSCOhost časopisy 20 802 IZV – AV ČR  ano
EBSCOeBook – Academic Collection 129 454 trvalý nákup (70), bonus (3 500), předplatné – KNAV  ano
Emerald 213 předplatné – KNAV ano 1994–
Geobibline volně přístupné
ISSN předplatné – KNAV
JSTOR 982 předplatné – konsorcium AV ČR ano 1665–
Manuscriptorium volně přístupné český zdroj
Nature Archive 1987–2013 1 trvalý nákup – KNAV, předplatné – KNAV ano 1987–
Oxford Reference Online 256 předplatné – KNAV ano
ProQuest Central, ProQuest STM 16 495 IZV – AV ČR ano
SAGE Psychology 67 předplatné – konsorcium AV ČR ano 1999–
ScienceDirect 2 484 IZV – KNAV ano 1995–
Scopus IZV – AV ČR ano
SpringerLink 1 715 IZV – KNAV ano 1997–
Ulrichsweb předplatné – AV ČR ano
Wiley Online Library – časopisy 1 246 IZV – KNAV ano 1997–
Wiley Online Library – knihy 71 trvalý nákup – KNAV
WOK – JCR  AV ČR  ano  1998–
WOK – WOS  AV ČR  ano  1900–
Zoological Records  archivy  1978–2009

[cit. 2013-12-31]

Volně přístupné EIZ

Do Portálu elektronických časopisů a knih KNAV jsou zařazeny také tyto volně přístupné zdroje:

Volně přístupné EIZ počet plnotextových titulů
BioMed Central 340
DOAJ Directory of Open Access Journals Free 10 665
Highwire Press 305
Institute for Czech Literature Free 56
PubMed Central 1 600
Versita Open 19
Celkem 12 985

Elektronické knihy

V roce 2013 tvoří nabídku elektronických knih 141 trvale zakoupených knih (EBSCO, Wiley Online Library), více než 3500 elektronických knih zpřístupněných jako bonus (EBSCO), téměř 90 000 elektronických knih v rámci předplatného (ebrary Academic Complete) a téměř 130 000 elektronických (EBSCOeBooks Academic Collection). Počet knih v ebrary Academic Complete a EBSCOeBook Academic Collection se každý měsíc mění. Po vyloučení duplicit to znamená zhruba 180 000 unikátních titulů.

Obsah databází lze prohledávat na úrovni jednotlivých názvů knih i kapitol a plného textu a předmětového zpracování a jiných kategorií prostřednictvím Informační brány (Informační brány – Informační brána – vyhledávací portál MetaLib – Elektronické knihy).

Přehled titulů elektronických knih a jejich počet lze zjistit v Portálu elektronických časopisů (Informační brány – Portál elektronických časopisů – Nalézt e-knihu). Kromě těchto elektronických knih, které jsou součástí portfolia elektronických knih, jsou do portálu zahrnuty ještě další publikace, které jsou součástí plnotextových databází nebo jsou volně přístupné.

Všechny elektronické knihy jsou přístupné online, z knihovny i z domova přes vzdálený přístup na základě registrace v KNAV. Offline výpůjčka neboli stažení na čtečku a podobná zařízení umožňují EBSCOebooks a ebrary Academic Complete. Postup je různý dle jednotlivých zařízení. Podrobnosti jsou k dispozici v oddělení výpůjčních služeb.

Elektronické knihy jsou dostupné ve VuFind KNAV v lokálním nebo centrálním indexu.

Elektronické knihy 2013

2013 Portál elektronických časopisů – nalézt e-knihu
EBSCOebooks 129 454 trvalý nákup, bonus, Academic Collection
Gutenberg-e 35 volně přístupné
Oxford Reference Online 256 předplatné
ProQuest Central, ProQuest STM 533 předplatné
SpringerLink 2 907 předplatné
Wiley Online Library 71 trvalý nákup
ebrary 87 822 předplatné

[cit. 2013-12-31]

Elektronické knihy 2012–2014

EIZ-2012-2014

(pro zvětšení obrázku na něj klikněte)

Přehled elektronických knih pro rok 2014

 • EBSCOeBooks
  • Academic Collection (117 340)
  • Clinical Collection (1 976)
  • Sociology Collection 2012 (55)
  • World History 2013 (124)
  • Condition and Disease 2013 (73)
  • trvalý nákup jednotlivých titulů (70)

EIZ – změny a nové 2013

 • Nature 1987–2013
  V roce 2013 poprvé zakoupen přístup do aktuálních posledních pěti ročníků časopisu Nature.
 • VuFind
  Od roku 2013 je možné obsah EIZ prohledávat společně s tištěným fondem prostřednictvím VuFind.
 • OCLC FirstSearch
  Přístup do databáze OCLC FirstSearch byl ukončen od 1. 1. 2013.
 • COTO.JE
  Databáze COTO.JE ukončila provoz ke dni 3. 1. 2013.

Nové 2014

V roce 2014 byly zakoupeny nové kolekce – balíček produktů od firmy Thomson Reuters, který bude dostupný v rámci rozhraní Web of Knowledge, a oborové kolekce elektronických knih, některé jako trvalý nákup a jiné jako předplatné. Časopis Nature, jeden z nejvýznamnějších vědeckých časopisů na světě – 5letý Impact Factor 38.159, je přístupný s plnými texty od roku 1987 do současnosti v prostorách KNAV i přes vzdálený přístup.

 • NATURE 1987–2014
  V roce 2014 pokračuje přístup do aktuálních posledních pěti ročníků časopisu Nature.
 • Wiley Online Library
  Od roku 2014 má AV ČR v rámci projektu NTK „LR1301 – Efektivní zpřístupnění multioborových licencovaných EIZ, páteře informační infrastruktury výzkumu a vzdělávání (2013–2017, MSM/LR)“ přístup do kolekce STM (do roku 2013 byl přístup do Full Collection). Prohlédnout si obsahy všech kolekcí je možné zde.

Oborové kolekce knih z hlediska akvizice:

 • EBSCOeBook
  • Clinical Collection (předplatné)
  • Condition and Disease 2013 (trvalý nákup)
  • Sociology Collection 2012 (trvalý nákup)
  • World History 2013 (trvalý nákup)
 • NATO Science for Peace and Security
  • Series A: Chemistry and Biology (předplatné)
  • Series B: Physics and Biophysics (předplatné)
  • Series C: Environmental Security (předplatné)
  • Series D: Information and Communication Security (trvalý nákup)
  • Series E: Human and Societal Dynamics (trvalý nákup)
 • Oxford Scholarship Online
  • Political Science (předplatné)
  • Psychology (předplatné)
 • Web of Knowledge Solutions (Thomson Reuters):
  • Derwent Innovations Index 1994–
  • Biosys Citation Index 1994–
  • Zoological Records 1994–
  • Current Content Connect 1998–
  • Medline 1950–

Zkušební přístupy

V průběhu prvního pololetí 2013 byla zpřístupněna ebrary Academic Complete v celé AV ČR.

Nejžádanější časopisy v SFX za AV ČR – Top 10

 • 0028-0836 Nature
 • 0036-8075 Science
 • 0047-2425 Journal of environmental quality
 • 1525-7797 Biomacromolecules
 • 0027-8424 PNAS
 • 0002-7863 Journal of the American Chemical Society
 • 0021-9258 Journal of biological chemistry
 • 0003-2700 Analytical chemistry
 • 1520-6106 The journal of physical chemistry. B
 • 1022-1352 Macromolecular chemistry and physics

Závěr

Portfolio elektronických informačních zdrojů KNAV patří svým objemem k největším nejen v rámci České republiky, ale i ve srovnání s významnými světovými institucemi. Více než 180 000 unikátních titulů elektronických knih a 44 252 titulů elektronických časopisů, 20 elektronických informačních zdrojů.

 

 

Meixner, Jaroslav; Tomanová, Hana. Elektronické informační zdroje v Knihovně AV ČR v roce 2013. Informace [online]. , č. [cit. 2021-10-19]. ISSN 1805-2800. Dostupné z: https://www.lib.cas.cz/casopis_informace/elektronicke-informacni-zdroje-v-knihovne-av-cr-v-roce-2013/

Tisknout stránku