ELAG 2013 – „Libraries Everywhere“

 

Konference ELAG – European Library Automation Group – je tradičním setkáním odborníků na oblast ICT v knihovách. Zaměřuje se na specifické knihovní informační systémy a novinky v oblasti automatizace knihoven. Tentokrát se konference konala v Palma di Mallorca.

Téma letošního ELAGu znělo „Libraries Everywhere“, což znamená, že knihovy virtuálně opouští své budouvy, aby poskytly uživatelům potřebné informace, ať už jsou kdekoli. Diskutované byly mobilní technologie a aplikace, sociální sítě, sdílení dat knihoven pro externí vyhledávací systémy a zastřešení pomocí discovery systémů. Byly prezentovány nové role knihoven překračující jejich tradiční funkce, např. péči o vědecká data z laboratoří s tím, že mohou být v budoucnu využita pro ověření výsledků nebo k dalšímu výzkumu.

Diskuse byla zaměřena také na cloud computing a jeho využití pro knihovní aplikace.

Konference ELAG je velmi orientována na komunikaci všech účastníků, především formou workshopů. Workshop Data Repository Challenges vedli Jeroen Rombouts a Egbert Grambergen z organizace 3TU.Federation, což je sdružení tří holandských technických univerzit.  Výsledkem jejich spolupráce, která započala v roce 2008, je vybudování archivu vědeckých dat 3TU.Datacentrum. Repozitář poskytuje místo nejen pro soubory dat různého rozsahu a zaměření, ale samozřejmě umožňuje jejich využívání. v repozitáři jsou uchovávány různé druhy a kategorie dat – vědecké experimenty, modely, simulace, ale i výsledky sledování specifických situací na konkrétním místě a v daném čase ( např. sledování traffic flow – case study). v závěru workshopu zůstala otevřena řada otázek, např. která data uchovávat a proč. Účastníci workshopu se však shodli na tom, že knihovna je nejvhodnějším útvarem vědecké instituce pro zajištění dlouhodobé archivace dat a jejich zpřístupnění.

Z hlediska osobních kontaktů se zahraničními kolegy byla přínosná mimo jiné diskuse se zástupci Finské národní knihovny, kteří řeší finský národní portál. Po ročním testování discovery systému Primo od firmy ExLibris se rozhodli pro změnu a nyní se snaží pracovat na vylepšení open source řešení pro discovery VuFind vlastními programátory. Rozšíření by mělo být dostupné i pro  další zájemce.

http://www.elag2012.com/about-1/documents/programme-pdf/

 

 

Lhoták, Martin; Tichý, Zdeněk. ELAG 2013 – „Libraries Everywhere“. Informace [online]. , č. [cit. 2020-08-11]. ISSN 1805-2800. Dostupné z: https://www.lib.cas.cz/casopis_informace/elag-2013-%e2%80%9elibraries-everywhere/

Tisknout stránku