Elektronické informační zdroje v Knihovně AV ČR v roce 2019

 

Již od 1. ledna 2018 je přístup k velké části zdrojů v KNAV zajišťován prostřednictvím národního licenčního centra CzechELib (dále jen CEL). Stejně jako v minulých letech, i v rámci tohoto projektu KNAV počítá s administrativním i finančním zajištěním vybraných informačních zdrojů – Web of Science (včetně analytického nástroje InCites), Scopus, Ebsco Academic Search Ultimate a Ebsco Business Source Ultimate, ProQuest, Emerald Premiere a také JSTOR.

Portfolio dostupných elektronických zdrojů tak zůstává stejné jako v minulém roce. V níže uvedené tabulce naleznete přehledný seznam všech dostupných EIZ obsahující jak časové období (na které jsou jednotlivé zdroje předpláceny), tak jejich dostupnost v ústavech.

Zdroj: Přístup zajištěn na: Dostupné v: Hrazeno:
American Chemical Society 2018–2020 KNAV, přihlášené ústavy KNAV, přihlášené ústavy, CEL*
Anopress 2019 KNAV KNAV, VISK 8a
ASPI 2019 KNAV KNAV, VISK 8a
Biological Abstract Archive archiv AV ČR KNAV
BioMed Central Open Access volně dostupné
Cambridge Journals Online 2018–2020 KNAV KNAV, CEL
Ebrary Academic Complete (ProQuest Academic Collection) 2018–2020 KNAV KNAV, CEL
Ebsco (časopisecké kolekce) 2018–2020 AV ČR KNAV, CEL
Ebsco eBooks 2018–2020 / trvalý nákup KNAV KNAV, CEL
Emerald Premiere 2018–2020 AV ČR KNAV, CEL
Encyclopaedia Britannica 2019 KNAV KNAV
ISSN 2019 KNAV KNAV
JSTOR 2018–2020 AV ČR KNAV, CEL
Library Press Display 2019 KNAV KNAV, VISK 8a
NATO řady A, B, C, D, E trvalý nákup KNAV KNAV
Nature 1987–2019 (trvale) KNAV KNAV, CEL
Oxford Journals Online 2018–2020 KNAV KNAV, CEL
ProQuest 2018–2020 AV ČR KNAV, CEL
Sage Psychology 2018–2020 KNAV, Psychologický ústav KNAV, přihlášené ústavy, CEL
Science Direct 2018–2020 KNAV KNAV, CEL
Scopus 2018–2020 AV ČR KNAV, CEL
SpringerLink 2018–2020 KNAV KNAV, CEL
Web of Science 2018–2020 KNAV, AV ČR KNAV, AV ČR, CEL
Journal Citation Reports 2018–2020 KNAV, AV ČR KNAV, AV ČR, CEL
Book Citation Index 2018–2020 KNAV, AV ČR KNAV, AV ČR, CEL
InCites 2019 KNAV, AV ČR KNAV, AV ČR, CEL
Data citation index 2018–2020 KNAV, AV ČR KNAV, AV ČR, CEL
Derwent Inovation index 2018–2020 KNAV, AV ČR KNAV, AV ČR, CEL
Biosys Citation Index 2018–2020 KNAV, AV ČR KNAV, AV ČR, CEL
Zoological Records 2018–2020 KNAV, AV ČR KNAV, AV ČR, CEL
Current Content Connect 2018–2020 KNAV, AV ČR KNAV, AV ČR, CEL
Medline 2018–2020 KNAV, AV ČR KNAV, AV ČR, CEL
Wiley Online Library – časopisy / knihy 2018–2020 KNAV KNAV, CEL / KNAV (trvalý nákup e-knih)
Elektronische Zeitschriftenbibliothek (EZB) 2019 KNAV KNAV
* Zdroje soutěžené v rámci CEL budou dostupné v letech 2019–2020 s opcí na roky 2021–2022.

K plným textům je však nutné přistupovat z oprávněných IP adres nebo využít přihlašovací údaje registrovaného uživatele KNAV (přihlášení přes vzdálený přístup).
Podmínky přihlášení a zásady využívání vzdáleného přístupu jsou uvedeny na knav.cz/eiz/vzdaleny-pristup
Registrace je pro zaměstnance AV ČR zdarma a lze ji také provést online na adrese knav.cz/online-registrace

 

Kontakty:

Mgr. Iva Burešová (buresova@knav.cz, tel. 221 403 245)

 

 

 

Burešová, Iva; Melichová, Tereza. Elektronické informační zdroje v Knihovně AV ČR v roce 2019. Informace [online]. , č. [cit. 2020-01-20]. ISSN 1805-2800. Dostupné z: https://www.lib.cas.cz/casopis_informace/eiz-v-knav-v-roce-2019/

Tisknout stránku

Komentáře nejsou povoleny.