Elektronické informační zdroje v Knihovně AV ČR v roce 2019

 

Již od 1. ledna 2018 je přístup k velké části zdrojů v KNAV zajišťován prostřednictvím národního licenčního centra CzechELib (dále jen CEL). Stejně jako v minulých letech, i v rámci tohoto projektu KNAV počítá s administrativním i finančním zajištěním vybraných informačních zdrojů – Web of Science (včetně analytického nástroje InCites), Scopus, Ebsco Academic Search Ultimate a Ebsco Business Source Ultimate, ProQuest, Emerald Premiere a také JSTOR.

Portfolio dostupných elektronických zdrojů tak zůstává stejné jako v minulém roce. V níže uvedené tabulce naleznete přehledný seznam všech dostupných EIZ obsahující jak časové období (na které jsou jednotlivé zdroje předpláceny), tak jejich dostupnost v ústavech.

Zdroj:Přístup zajištěn na:Dostupné v:Hrazeno:
American Chemical Society2018–2020KNAV, přihlášené ústavyKNAV, přihlášené ústavy, CEL*
Anopress2019KNAVKNAV, VISK 8a
ASPI2019KNAVKNAV, VISK 8a
Biological Abstract ArchivearchivAV ČRKNAV
BioMed CentralOpen Accessvolně dostupné
Cambridge Journals Online2018–2020KNAVKNAV, CEL
Ebrary Academic Complete (ProQuest Academic Collection)2018–2020KNAVKNAV, CEL
Ebsco (časopisecké kolekce)2018–2020AV ČRKNAV, CEL
Ebsco eBooks2018–2020 / trvalý nákupKNAVKNAV, CEL
Emerald Premiere2018–2020AV ČRKNAV, CEL
Encyclopaedia Britannica2019KNAVKNAV
ISSN2019KNAVKNAV
JSTOR2018–2020AV ČRKNAV, CEL
Library Press Display2019KNAVKNAV, VISK 8a
NATO řady A, B, C, D, Etrvalý nákupKNAVKNAV
Nature1987–2019 (trvale)KNAVKNAV, CEL
Oxford Journals Online2018–2020KNAVKNAV, CEL
ProQuest2018–2020AV ČRKNAV, CEL
Sage Psychology2018–2020KNAV, Psychologický ústavKNAV, přihlášené ústavy, CEL
Science Direct2018–2020KNAVKNAV, CEL
Scopus2018–2020AV ČRKNAV, CEL
SpringerLink2018–2020KNAVKNAV, CEL
Web of Science2018–2020KNAV, AV ČRKNAV, AV ČR, CEL
Journal Citation Reports2018–2020KNAV, AV ČRKNAV, AV ČR, CEL
Book Citation Index2018–2020KNAV, AV ČRKNAV, AV ČR, CEL
InCites2019KNAV, AV ČRKNAV, AV ČR, CEL
Data citation index2018–2020KNAV, AV ČRKNAV, AV ČR, CEL
Derwent Inovation index2018–2020KNAV, AV ČRKNAV, AV ČR, CEL
Biosys Citation Index2018–2020KNAV, AV ČRKNAV, AV ČR, CEL
Zoological Records2018–2020KNAV, AV ČRKNAV, AV ČR, CEL
Current Content Connect2018–2020KNAV, AV ČRKNAV, AV ČR, CEL
Medline2018–2020KNAV, AV ČRKNAV, AV ČR, CEL
Wiley Online Library – časopisy / knihy2018–2020KNAVKNAV, CEL / KNAV (trvalý nákup e-knih)
Elektronische Zeitschriftenbibliothek (EZB)2019KNAVKNAV
* Zdroje soutěžené v rámci CEL budou dostupné v letech 2019–2020 s opcí na roky 2021–2022.

K plným textům je však nutné přistupovat z oprávněných IP adres nebo využít přihlašovací údaje registrovaného uživatele KNAV (přihlášení přes vzdálený přístup).
Podmínky přihlášení a zásady využívání vzdáleného přístupu jsou uvedeny na knav.cz/eiz/vzdaleny-pristup
Registrace je pro zaměstnance AV ČR zdarma a lze ji také provést online na adrese knav.cz/online-registrace

 

Kontakty:

Mgr. Iva Burešová (buresova@knav.cz, tel. 221 403 245)

 

 

 

Burešová, Iva; Melichová, Tereza. Elektronické informační zdroje v Knihovně AV ČR v roce 2019. Informace [online]. , č. [cit. 2019-08-18]. ISSN 1805-2800. Dostupné z: https://www.lib.cas.cz/casopis_informace/eiz-v-knav-v-roce-2019/

Tisknout stránku

Komentáře nejsou povoleny.