Elektronické informační zdroje v KNAV v roce 2017

 

Rok 2017 přináší několik změn v přístupu k elektronickým informačním zdrojům. Ke konci roku 2016 skončilo tříleté předplatné bibliografické databáze Ulrichsweb, které administrativně i finančně zajišťovala KNAV pro všechny ústavy AV ČR. Po důkladném zvážení bylo vzhledem k nízkým statistikám využití rozhodnuto na další roky tuto databázi nepředplácet. Na druhou stranu se nám podařilo na rok 2017 zajistit také některé nové zdroje. Mezi ně patří:

  • Nature – od 1987 do současnosti (nově aktuální předplatné na rok 2017)
  • Britannica ImageQuest – obrazová banka vydavatelství Britannica, obsahující přístup k více než 3 000 000 obrazů a fotografií ve vysokém rozlišení z 59 světových obrazových bank, mimo jiné The National Geographic Image Collection, The TASS Photo Agency či Science Photo Library.

Novinkou je také portál Digital Humanities, vytvořený KNAV v rámci Strategie AV21. Portál zpřístupňuje informační zdroje z oblasti humanitních a společenských věd vytvářené a spravované v Akademii věd. Aktuálně zahrnuje zdroje ze 17 ústavů a pracovišť AV ČR, a to jak zcela dostupné online, dostupné pouze v konkrétních pracovištích, tak zdroje, které na převedení do elektronické podoby ještě čekají. Součástí portálu je také informativní sekce, která nabízí přehled odborné literatury, odborných akcí, zahraničních portálů a projektů v oblasti Digital Humanities. Portál je volně dostupný na adrese https://www.digitalhumanities.cz.

Úplný seznam všech dostupných elektronických informačních zdrojů obsahující jak časové období, na které jsou jednotlivé zdroje předplaceny, tak jejich dostupnost v ústavech a dalších organizacích z oblasti vědy a výzkumu, je pro lepší přehlednost uveden ve formě tabulky (pro zvětšení na tabulku klikněte):

CzechElib

K 1. 1. 2017 byl oficiálně zahájen projekt národního licenčního centra CzechELib. Po celý leden mohli účastníci projektu v online hlasování rozhodovat, které zdroje chtějí v budoucnu přes nově vzniklé licenční centrum předplácet. Po ukončení hlasování bude probíhat jeho vyhodnocení, výběr elektronických zdrojů, výpočet cen, výběr dodavatelů a uzavírání smluv. Samotný přístup k vybraným zdrojům pak bude zajištěn od roku 2018. U informačních zdrojů Web of Science, Scopus, Ebsco, ProQuest a Emerald, které doposud hradila KNAV pro všechny ústavy AV ČR, se i v rámci projektu CzechElib počítá se zachováním stávajícího modelu.


Vyhledávače ve fondu

Vyhledávání ve fondu je, stejně jako v loňském roce, možné prostřednictvím link serveru SFX a vyhledávače (discovery systému) VuFind, napojeného na centrální index EBSCO Discovery Service (EDS). Pro plnohodnotné funkce obou systémů (např. přístup k plnému textu) je však nutné přistupovat z oprávněných IP adres, nebo využít přihlašovací údaje registrovaného uživatele KNAV pro přihlášení přes vzdálený přístup. Pro ověření dostupnosti periodických titulů lze využít také elektronické knihovny Elektronische Zeitschriftenbibliothek (EZB).

Vzdálený přístup

Registrovaným uživatelům KNAV je umožněn vzdálený přístup k EIZ prostřednictvím EZproxy a Shibbolethu. Podmínky přihlášení a zásady využívání vzdáleného přístupu jsou uvedeny na http://www.knav.cz/vzdaleny-pristup/.

Po zvolení jedné z možností vzdáleného přístupu (EZproxy, Shibboleth) u konkrétního EIZ bude uživatel přesměrován k přihlášení přes Identity Providera KNAV. Registrace je pro zaměstnance AV ČR zdarma.

 

 

 

Skoček, Jakub. Elektronické informační zdroje v KNAV v roce 2017. Informace [online]. , č. [cit. 2020-07-12]. ISSN 1805-2800. Dostupné z: https://www.lib.cas.cz/casopis_informace/eiz-v-knav-v-roce-2017/

Tisknout stránku