Elektronické informační zdroje v Knihovně AV ČR v roce 2018

 

EIZ v AV ČR

Od 1. ledna 2018 je přístup k části zdrojů v KNAV nově zajišťován prostřednictvím národního licenčního centra CzechELib (dále jen CEL). Stejně jako v minulých letech, i v současném projektu KNAV počítá s administrativním i finančním zajištěním vybraných informačních zdrojů – Web of Science, Scopus, Ebsco, ProQuest, Emerald – pro všechny ústavy AV ČR. Mezi tyto zdroje byl nově zařazen také JSTOR, který bude nyní dostupný v širší verzi a pro všechny ústavy AV ČR bez jejich finanční spoluúčasti.

EIZ v KNAV

Pro rok 2018 jsme přichystali několik novinek:

  • EBSCO – u databází Academic Search Complete i Business Source Complete došlo k přechodu na širší verzi Ultimate. Uživatelé se tak dostanou k většímu množství obsahu než doposud.
  • Emerald – rozšíření licence ze samostatných kolekcí Management a Engineering na verzi Premier obsahující kompletní časopiseckou produkci vydavatelství Emerald.
  • Cambridge Journals Online – předplatné FULL kolekce, zajišťující přístup ke všem časopisům Cambridge University Press. Dostupné pouze v KNAV a přes vzdálený přístup.
  • JSTOR – vzhledem k množství odlišných požadavků ústavů na jednotlivé kolekce JSTOR v rámci projektu CzechELib, které by bylo velmi obtížné administrativně zajistit, se KNAV rozhodla, že od letošního roku bude zajišťovat přístup centrálně pro celou AV ČR. Zároveň došlo k rozšíření původní nabídky o jedenáct nových kolekcí – nově jsou tak k dispozici kolekce Arts & Sciences I–XV, Business IV a Life Sciences. Tyto kolekce byly pečlivě vybírány na základě analýzy překryvů tak, aby uspokojily požadavky všech ústavů. V kolekcích Arts & Sciences nyní naleznete například také všechny tituly z kolekce Mathematics & Statistics, Biological Science apod.
  • Nature – aktuální předplatné na rok 2018 (včetně archivů dostupné od roku 1987 do současnosti).
  • Oxford Journals Online – předplatné FULL kolekce, zajišťující přístup ke všem časopisům Oxford University Press. Dostupné pouze v KNAV a přes vzdálený přístup.
  • Wiley Online Library – rozšíření stávající licence z STM na FULL.

Z důvodů nízkého zájmu ze strany uživatelů jsme byli nuceni v roce 2017 ukončit přístup do dvou databází – Oxford Reference Online (březen 2017) a BioOne.

Díky novým akvizicím se nám i přesto podařilo portfolio dostupných elektronických zdrojů oproti loňskému roku rozšířit.

V níže uvedené tabulce naleznete přehledný seznam všech dostupných elektronických informačních zdrojů obsahující jak časové období, na které jsou jednotlivé zdroje předpláceny, tak jejich dostupnost v ústavech.

Zdroj:Přístup zajištěn na:Dostupné v:Hrazeno:
American Chemical Society2018–2020KNAV, přihlášené ústavyKNAV, přihlášené ústavy, CEL*
Anopress2018KNAVKNAV, VISK 8a
ASPI2018KNAVKNAV, VISK 8a
Biological Abstract Archivearchivcelá AV ČRKNAV
BioMed CentralOpen Accessvolně dostupné
Cambridge Journals Online2018–2020KNAVKNAV, CEL
Ebrary Academic Complete, German coll.2018–2020KNAVKNAV, CEL
Ebsco (časopisecké kolekce)2018–2020celá AV ČRKNAV, CEL
Ebsco eBooks2018–2020 / trvalý nákupKNAVKNAV, CEL
Emerald Premiere2018–2020celá AV ČRKNAV, CEL
Encyclopaedia Britannica2018KNAVKNAV
ISSN2018KNAVKNAV
JSTOR2018–2020KNAV, přihlášené ústavyKNAV, CEL
Library Press Display2018KNAVKNAV, VISK 8a
NATO řady A, B, C, D, Etrvalý nákupKNAVKNAV
Nature1987–2018 (trvale)KNAVKNAV
Oxford Journals Online2018–2020KNAVKNAV, CEL
ProQuest2018–2020celá AV ČRKNAV, CEL
Sage Psychology2018–2020KNAV, Psychologický ústavKNAV, přihlášené ústavy, CEL
Science Direct2018–2020KNAVKNAV, CEL
Scopus2018–2020celá AV ČRKNAV, CEL
SpringerLink2018–2020KNAVKNAV, CEL
Web of Science2018–2020KNAV, celá AV ČRKNAV, AV ČR
Journal Citation Reports2018–2020KNAV, celá AV ČRKNAV, AV ČR
Book Citation Index2018–2020KNAV, celá AV ČRKNAV, AV ČR
InCites2018KNAV, celá AV ČRKNAV, AV ČR
Data citation index2018–2020KNAV, celá AV ČRKNAV, AV ČR
Derwent Innovation index2018–2020KNAV, celá AV ČRKNAV, AV ČR
Biosys Citation Index2018–2020KNAV, celá AV ČRKNAV, AV ČR
Zoological Records2018–2020KNAV, celá AV ČRKNAV, AV ČR
Current Content Connect2018–2020KNAV, celá AV ČRKNAV, AV ČR
Medline2018–2020KNAV, celá AV ČRKNAV, AV ČR
Wiley Online Library – časopisy / knihy2018–2020KNAVKNAV, CEL / KNAV (trvalý nákup e-knih)
Elektronische Zeitschriftenbibliothek (EZB)2018KNAVKNAV

*zdroje soutěžené v rámci CEL budou dostupné v letech 2019–2020 s opcí na roky 2021–2022.

Vyhledávání v EIZ

Vyhledávání v EIZ je možné prostřednictvím link serveru SFX a vyhledávače (discovery systému) VuFind napojeného na centrální index EBSCO Discovery Service (EDS). Vyhledávací prostředí VuFind prošlo s přechodem na novější verzi proměnou, která by měla zajistit příjemnější užívání a snazší orientaci (http://katalog.knav.cz/– zaškrtnout ZAHRNOUT ONLINE ZDROJE).

Pro plnohodnotné funkce obou systémů (např. přístup k plnému textu) je však nutné přistupovat z oprávněných IP adres nebo využít přihlašovací údaje registrovaného uživatele KNAV (přihlášení přes vzdálený přístup). Pro ověření dostupnosti periodických titulů lze využít také elektronické knihovny Elektronische Zeitschriftenbibliothek (EZB).

Vzdálený přístup

Registrovaným uživatelům KNAV je umožněn vzdálený přístup k EIZ prostřednictvím EZproxy a Shibbolethu. Podmínky přihlášení a zásady využívání vzdáleného přístupu jsou uvedeny na knav.cz/vzdaleny-pristup. Registrace je pro zaměstnance AV ČR zdarma.

Kontakty:

  • Web of Science, ACS, Open Access – Mgr. Iva Burešová (buresova@knav.cz, 221 403 245)
  • Další EIZ, e-knihy – Mgr. Jakub Skoček (skocek@knav.cz, 221 403 255)
  • Vzdálený přístup, SFX, EDS – Mgr. Jaroslav Meixner (meixner@knav.cz, 221 403 348

 

 

 

Burešová, Iva. Elektronické informační zdroje v Knihovně AV ČR v roce 2018. Informace [online]. , č. [cit. 2019-08-26]. ISSN 1805-2800. Dostupné z: https://www.lib.cas.cz/casopis_informace/eiz-v-knav-2018/

Tisknout stránku

Komentáře nejsou povoleny.