Elektronické informační zdroje v AV ČR v roce 2012

Portfolio elektronických informačních zdrojů KNAV

KNAV v roce 2012 zpřístupňuje na svých webových stránkách 22 licencovaných elektronických informačních zdrojů, 2 archivy a 5 volně přístupných databází. Od letošního roku je součástí digitálního fondu také přes 80 000 elektronických knih od 3 producentů – Proquest, EBSCO a Wiley. Plnotextové i bibliografické databáze lze prohledávat prostřednictvím informačních bran z jednoho místa na úrovni článků i titulů; tato propojení jsou pravidelně aktualizována. V průběhu října a listopadu 2012 budou ve zkušebním přístupu 4 databáze.

Elektronické informační zdroje 2012 (pro zvětšení na obrázek klikněte)

Elektronické knihy

Kolekci elektronických knih tvoří 141 trvale zakoupených knih (EBSCO, Wiley Online Library), více než 3 500 elektronických knih zpřístupněných jako bonus (EBSCO) a více než 80 000 elektronických knih v rámci předplatného (ebrary Academic Complete). Počet knih v ebrary Academic Complete a v bonusové kolekci EBSCO se každý měsíc mění.

Obsah těchto tří kolekcí lze prohledávat na úrovni jednotlivých názvů knih a kapitol i plného textu prostřednictvím Informační brány (vyhledávacího portál Metalib) a quick setu „Elektronické knihy“ viz Informační brána (portál Metalib). Službu může registrovaný uživatel KNAV využít prostřednictvím vzdáleného přístupu.

Přehled titulů elektronických knih a jejich počet lze zjistit v Portálu elektronických časopisů KNAV na záložce Nalézt e-knihu viz Nalézt e-knihu v SFX KNAV. Kromě elektronických knih, jsou do portálu zahrnuty ještě další monografické publikace, které jsou součástí plnotextových databází nebo jsou volně přístupné. Počet elektronických knih je třeba brát s určitou rezervou. Například celkový počet e-knih v EBSCOhost v SFX je v současnosti 27 305, přičemž však toto číslo je složeno z více EBSCO kolekcí nejen EBSCO eBooks. Jsou zde přístupné i monografické publikace (např. country reporty) z předplácených kolekcí EBSCO.Také se všechny předplácené kolekce průběžné doplňují, např. ebrary Academic Complete měsíčně zhruba tisíc knih, EBSCO bonus v řádu stovek. Vyhledávání v SFX portálu e-knih je přístupné volně, linky pro přístup k fulltextu jsou však v SFX Menu dostupné jen registrovaným uživatelům KNAV (vzdálený přístup). V současnosti je SFX portál e-knih ve zkušebním provozu.

Všechny elektronické knihy jsou přístupné online, z knihovny i z domova na základě registrace v KNAV. Offline výpůjčka neboli stažení na čtečku a podobná zařízení umožňují EBSCO eBooks a ebrary Academic Complete. Postup je různý dle jednotlivých zařízení. Podrobné informace jsou k dispozici v oddělení výpůjčních služeb.

Elektornické knihy 2012 (pro zvětšení na obrázek klikněte)

Nové v roce 2012

ISSN

Databáze ISSN je od letošního roku přístupná na základě 2 hesel, které jsou k dispozici v oddělení výpůjčních služeb. České národní středisko ISSN sídlí v NTK a informace o českých časopisech zpřístupňuje volně.

Zkušební přístupy

V průběhu října 2012 měli uživatelé KNAV k dispozici 3 zkušební přístupy.

 • LibraryPressDisplay
  http://library.pressdisplay.com
  Databáze obsahuje více než 2 100 titulů novin z 95 zemí a v 54 jazycích. Prohlížení novin je možné dle rubriky nebo dle země nebo dle jazyka. Retrospektiva od července 2012. Články je možné tisknout, některé překládat a poslouchat. České noviny zde zastupují MFD a Rytmus života. Databáze je přístupná v KNAV.
 • MasterFILE Premier
  http://search.ebscohost.com/
  Multidisciplinární databáze z produkce EBSCO Publishing obsahuje více než 1 700 referenčních publikací zpětně až do roku 1975, plné texty 500 příruček, 86 017 biografií a 107 000 primárních textů (deklarace, manifesty, ústavy aj.) Image Collection obsahuje 592 000 fotografií, map a vlajek; zahrnuje také plnotextový archiv do roku 1975 pro významné oborové časopisy. Databáze je denně aktualizována a je přístupná v KNAV i přes vzdálený přístup na platformě EBSCOhost.
  Informace o databázi: http://www.ebscohost.com/public/masterfile-premier
  Návody: http://support.ebsco.com/training/tutorials.php
 • A-to-Z
  http://www.infozdroje.cz/
  Faktografické databáze informací o zemích světa a městech. Obsahuje obecné, geopolitické a obchodně-ekonomické a kulturní informace. A-to-Z Travel přináší informace pro turistiku a cestování. Přístup do databází prostřednictvím Infozdroje.cz. Databáze je přístupná v KNAV.
 • EBSCO eBook Academic Subscription Collectionhttp://search.ebscohost.com/
  Na platformě EBSCOhost je do 22. 11. 2012 také nastaven zkušební přístup do EBSCO eBook Academic Subscription Collection. Databáze obsahuje 83 000 ze všech oborů. Přístup ke knihám je možný online i na čtečky. Databáze je přístupná v KNAV i přes vzdálený přístup na platformě EBSCOhost.

 

Meixner, Jaroslav; Tomanová, Hana. Elektronické informační zdroje v AV ČR v roce 2012. Informace [online]. , č. [cit. 2021-09-24]. ISSN 1805-2800. Dostupné z: https://www.lib.cas.cz/casopis_informace/eiz-v-avcr-v-roce-2012/

Tisknout stránku