E-books v Knihovně AV ČR

 

Od začátku roku 2012 nabízí Knihovna AV ČR (KNAV) svým registrovaným uživatelům asi 74 000 titulů e-knih a od května téhož roku více než 78 000 titulů. Nabídka zahrnuje e-knihy od třech agregátorů: Ebrary, EBSCO eBOOKS a Wiley Online Library, kteří nabízejí dokumenty ze všech vědních oborů z produkce více než 300 nejvýznamnějších světových vydavatelů odborné a vědecké literatury (Elsevier, Oxford University Press, Sage, Springer, Wiley a další). Všichni agregátoři umožňují využití vzdáleného přístupu.

Ebrary Academic Complete

Předplacená kolekce obsahující od května 2012 více než 74 tisíc odborných elektronických knih ze všech vědních oborů. Neregistrovaným uživatelům nabízí vyhledávání e-knih, jejich čtení, prohledávání jejich obsahu a tisk jejich částí, po registraci na Ebrary ukládání částí e-knih a jejich offline vypůjčení, sestavení vlastní knihovničky, ve které lze knihy opatřovat elektronickými poznámkami, zvýrazňovat části textu, připojovat ke slovům v textu hypertextové odkazy na externí zdroje na internetu a další. Uživatelům je obsah kolekce nabízen pod multiuser licencí, to znamená, že každý dokument může užívat současně neomezený počet uživatelů. Většinu e-knih z Ebrary Academic Complete si mohou uživatelé také offline vypůjčit do svého počítače, čtečky e-knih a jiných mobilních zařízení a to na 14 dní s možností předčasného vrácení. Najednou může mít uživatel 10 offline vypůjčených e-knih.

EBSCO eBOOKS

Do fondu KNAV je v současné době trvale zakoupeno 66 elektronických knih z předmětových kolekcí behaviorální vědy, biologie, lékařství a filozofie. Tyto tituly lze vyhledat zadáním rešeršního dotazu: „FT Y NOT FB Y“. Dále je zpřístupněna kolekce v rozsahu 3-4 tisíc elektronických knih, které v rámci EBSCO eBOOKS poskytují vydavatelé zdarma. Skladba této kolekce není stálá, vydavatelé mohou své tituly kdykoli zcela stáhnout či nahradit jinými. EBSCO eBOOKS nabízí neregistrovaným uživatelům vyhledávání a čtení e-knih, prohledávání jejich obsahu, vytváření PDF částí e-knih, jejich odesílání e-mailem nebo ukládání na pevný disk a tisk, po registraci mohou uživatelé využít offline vypůjčení e-knih až na 7 dní, zadávání rezervací na vypůjčené dokumenty, ukládání dokumentů ze seznamu výsledků, vytváření alertů vyhledávání „search alert” (systém provádí stejné vyhledávání ve stanoveném intervalu a o všech nových výsledcích informuje uživatele) a další. E-knihy z EBSCO eBOOKS jsou uživatelům zpřístupněny pod single licencí, tzn., že e-knihu může používat v dané chvíli pouze jeden uživatel, ostatním je po přihlášení umožněno zadání rezervace. Offline výpůjček může mít uživatel současně 50.

Wiley Online Library

Výběr 71 elektronických knih vydaných v roce 2011 nakladatelstvím Wiley-Blackwell, které jsou trvale zakoupeny do fondu KNAV. Jedná se o e-knihy v anglickém jazyce se zaměřením především na lékařství, vědy o živé přírodě a chemii, z humanitních a společenských věd pak na filozofii, psychologii, sociologii a behaviorální vědy. Wiley Online Library nabízí neregistrovaným uživatelům vyhledávání e-knih, u 71 zakoupených titulů čtení, prohledávání obsahu e-knih, ukládání a tisk PDF jednotlivých kapitol. u ostatních e-knih prohlížení všech dostupných informací kromě plného textu, po zaregistrování ukládání výsledků vyhledávání a odkazů na vyhledané kapitoly a e-knihy a zadávání alertů (systém provádí stejné vyhledávání ve stanoveném intervalu a o všech nových výsledcích informuje uživatele). Wiley Online Library nenabízí možnost vypůjčit si titul offline, ale pouze online přístup bez omezení současných přístupů.

Offline vypůjčení

E-knihy, které si uživatel může offline vypůjčit, jsou poskytovány ve formátu PDF s DRM ochranou (Digital Rights Management), v tomto případě se jedná o Adobe DRM, které omezuje např. počet stran tisku, vykopírování textu a především výpůjční lhůtu.

Pro offline vypůjčení do počítače a čtečky s elektronickým inkoustem musí být na počítači nainstalován program Adobe Digital Editions, který je autorizován pomocí Adobe ID, které si musí uživatel vytvořit. Pro mobilní zařízení je vhodný program Bluefire Reader, který je k dispozici jak pro platformu Android, tak pro iOS.

V praxi vypůjčení proběhne tak, že registrovaný uživatel knihovny, který má nainstalovaný a autorizovaný program pro čtení e-knih s DRM ochranou (Adobe Digital Editions, Bluefire Reader atd.), je zaregistrovaný a přihlášený u agregátora, vyhledá titul, stáhne soubor.acsm (link pro vygenerování a stažení PDF s DRM ochranou), .acsm je asociován s Adobe Digital Editions, Bluefire Reader atd., následně proběhne stažení mezi Adobe Content Server a autorizovaným programem na čtení e-knih, při kterém dojde, v reálném čase, k vytvoření dokumentu PDF s DRM ochranou a nastavení výpůjční lhůty, resp. doby, po jejímž uplynutí nebude možné dokument otevřít.

 

Prezentace E-booky v nabídce knihoven ze semináře pro vedoucí knihoven a SVI ústavů AV ČR (9. 5. 2012)

 

 

Jandera, Tomáš. E-books v Knihovně AV ČR. Informace [online]. , č. [cit. 2020-08-03]. ISSN 1805-2800. Dostupné z: https://www.lib.cas.cz/casopis_informace/e-books-v-knihovne-av-cr/

Tisknout stránku