Digitální knihovna AV ČR

 

http://kramerius.knav.cz

Geneze

V průběhu roku 2004 bylo zprovozněno Digitalizační centrum Knihovny AV ČR. V něm začal probíhat proces digitalizace a zpřístupnění vědecké produkce současné AV ČR a jejích předchůdkyň s více než stoletou historií počínaje Českou akademií pro vědy, slovesnost a umění. Jako prezentační rozhraní byl zvolen systém Kramerius – software vyvinutý pro zpřístupnění digitalizovaných materiálů, jehož hlavním iniciátorem byla Národní knihovna ČR. Hlavním výstupem Digitalizačního centra se stala Digitální knihovna AV ČR, která se zaměřuje na ukládání a zpřístupnění vědeckých publikací s využitím systému Kramerius.

Obsah

Digitální knihovna AV ČR soustředí digitalizovanou produkci vědeckých ústavů v působnosti AV ČR. Její součástí jsou jak periodika (k počátku roku 2015 je to 173 titulů), tak monografie (aktuálně 1 395 titulů). Digitální knihovna obsahuje již 2,5 milionu digitalizovaných stránek vědeckých publikací, převážně z 20. století. Retrospektivně jsou zpracovány publikace až do 18. století. Nově přibývají také články publikované převážně od roku 2005 do současnosti, které vznikají v redakcích časopisů v digitální podobě. Článků tohoto typu obsahuje Digitální knihovna již 4 329. Navíc jsou v Digitální knihovně postupně zpřístupňovány speciální kolekce dokumentů. Jednou z nich je soubor 110 knih, vydaných nakladatelstvím Academia. Dalšími jsou např. sbírka starých tisků, z nichž jako první byla zpřístupněna unikátní Martinická bible, nebo soubor starých čínských tisků z fondu Orientálního ústavu AV ČR.

Funkce a ovládání

Ke vstupu do Digitální knihovny slouží webové rozhraní přístupné na adrese http://kramerius.knav.cz. Úvodní obrazovka je určena k vyhledávání v metadatech a plných textech dokumentů. Prohledávání plných textů digitalizovaných dokumentů je umožněno díky rozpoznávání textu metodou OCR. Při vyhledávání je možné využít standardní zástupné znaky * a ?, stejně jako logické operátory AND, OR, NOT. Systém podporuje také vyhledávání v plných textech konkrétního titulu nebo určité stránky.

Pro pokročilé vyhledávání je k dispozici formulář, v němž lze hledat podle identifikátorů ISBN/ISSN, autora, názvu, roku vydání, klíčových slov a třídění MDT/DDT. Systém umožňuje také vyhledávání podle data vzniku dokumentu na časové ose. Pro vymezení požadovaného dokumentu podle jazyka, klíčových slov nebo typu dokumentu slouží navigace. Při vyhledávání lze využít rovněž abecední rejstříky autorů nebo titulů. Výsledky vyhledávání lze zpřesnit použitím filtrů (např. typ dokumentu, jazyk, autor nebo dostupnost, …).

Vyhledané dokumenty lze buď prohlížet přímo online v Digitální knihovně nebo je lze uložit na vlastní zařízení ve formě originálního souboru, v standardním PDF nebo v PDF přizpůsobeném pro čtečky elektronických knih.

Možnosti využití

Předností Digitální knihovny je její široké zaměření na všechny vědní obory. Multioborovost je dána výběrem publikací ze všech ústavů AV ČR. Digitální knihovna představuje bohatý a efektivně využitelný informační zdroj pro vědecké pracovníky nejrůznějšího zaměření, pro vysokoškolské a středoškolské studenty i pro zájemce z řad široké veřejnosti.

Zpřístupnění plných textů je limitováno Autorským zákonem. Proto jsou volně na internetu dostupné dokumenty, od jejichž data vydání uplynulo 110 let. Výjimku tvoří případy, kdy smlouva s příslušnými vydavateli umožňuje zpřístupnění před uplynutím této lhůty. Některé časopisy jsou volně dostupné v režimu open access – otevřeného přístupu nebo jen s několikaletým embargem od data vydání. Volný přístup k plným textům všech dokumentů je zajištěn ve studovně Knihovny AV ČR.

Kontakt

  • Knihovna AV ČR, v. v. i.
  • Oddělení zpracování časopisů
  • Mgr. Ivana Šlapáková
  • tel.: 221 403 264
  • e-mail: dlib@lib.cas.cz
  • www.knav.cz

 

 

 

 

Šlapáková, Ivana. Digitální knihovna AV ČR. Informace [online]. , č. [cit. 2021-10-19]. ISSN 1805-2800. Dostupné z: https://www.lib.cas.cz/casopis_informace/digitalni-knihovna-av-cr/

Tisknout stránku