Digital Library Conference

 

Digital Library Conference

Ve dnech 21. až 23. dubna 2015 se v Jasné na Slovensku již po sedmnácté konala Digital Library Conference (www.schk.sk/wordpress/digital-library). Hlavními organizátory byly Slovak Chemistry Library, Slovak Library Association, Slovak Centre of Scientific and Technical Information a Faculty of Humanities at the University of Žilina. Přihlášeno bylo více než 140 účastníků převážně z evropských zemí, ale byli zde i účastníci z Kanady, USA, Kataru a Gruzie. Složení jednotlivých institucí bylo rovněž velmi pestré. Zastoupeny byly jak národní, tak i specializované a univerzitní knihovny, vědecké instituce i firmy, jejichž činnost úzce souvisí s digitalizací.

Ke zhlédnutí bylo 30 prezentací a pořadatel rovněž nabídl možnost navštívit workshop s názvem Preservation and Presentation of Digital Content in Practice – Fedora Front-ends: Working with Islandora and Hydra. Na workshopu byla představena Fedora 4 s přihlédnutím k vylepšení oproti Fedoře 3. Cílem vývoje Fedory 4 je dosáhnout rozsáhlejší platformy pro vývojáře, zlepšení infrastruktury pro otevřená data, větší flexibilita možností ukládání dat.

Na konferenci bylo představeno velké množství rozmanitých projektů, skýtajících nemalou inspiraci pro další vývoj uživatelského rozhraní ProArcu. Za největší přínos považujeme prezentaci Tomasze Parkoły z Poznań Supercomputing and Networking Centre, ve které byl představen systém LoCloud. Systém je určen pro malé instituce, kterým umožňuje vytváření a správu digitálních sbírek v přehledném uživatelském rozhraní. Součástí prezentace byla praktická ukázka založení nové digitální knihovny. Celý proces od založení po prezentaci nové sbírky na webu byl velice jednoduchý, intuitivní, rychlý a uživatelsky velmi přívětivý. Systém je možné používat zdarma pro uložení různých dokumentů do 500 MB. Větší sbírky jsou nyní v rámci projektu, který poběží do konce roku 2015, také zdarma. Poté budou zpoplatněny v několika cenových hladinách podle množství uložených dat.

Se zajímavým způsobem řešením zpřístupnění dokumentů chráněných autorským zákonem mimo budovu knihovny vystoupil Jan Mejor z National Library of Poland. Ve svém příspěvku „Academica“ – A New Quality in Interlibrary Loan Systems představil program, který umožňuje prohlížet vybraný dokument pouze na jednom PC. Spuštění programu zabrání kopírování dokumentů, jejich sdílení nebo vytištění. Tento kontroverzní nápad vyvolal debatu o správnosti interpretace autorského zákona a o příliš velkém omezení činnosti PC.

Některé příspěvky se věnovaly potřebě dlouhodobé ochrany dat do budoucna. Nejvíc nás zaujal příspěvek, který přednesl Ed Fay z Open Preservation Foundation. Ten ve své prezentaci zdůraznil ochranu dat jako celek, skládající se z ochrany fyzické, logické a digitální. Navržené principy dlouhodobé ochrany dokumentů hodláme doporučit a aplikovat při vývoji České digitální knihovny. Přednášející také upozornil na software pro validaci formátu PDF/A, který je vhodným řešením pro ověření elektronických dokumentů v ProArcu.

Současnost a vize do budoucnosti byla tématem hned několika knihoven (Qatar National Library, Metropolitan Library in Budapest, Wroclaw University of Technology, Danish Public Library). Ve všech těchto příspěvcích zazněla nutnost nalézání dalších cest ke čtenářům, s nimiž úzce souvisí i digitalizace různých materiálů a vytváření tematicky zaměřených sbírek. Budoucnost knihoven je viděna jako knihovna – místo pro setkávání, diskuze a získávání digitálních rešerší. Přirozeným vývojem vznikla také nutnost prezentace knihoven na sociálních sítích. Dosud to byla především výpůjční služba, o kterou v současné mediální době klesá zájem.

Během této konference proběhla i prezentace novinek komerčních firem. Různé typy skenerů představily firmy Treventus a Book2net. Firma Book2net uvedla mimo jiné skenery s novým typem kamer s rozlišením 71 MPIX, které jsou vhodné nejen na skenování papírových předloh, ale i na skenování neobvyklých materiálů, jako jsou lesklé fotografie, skleněné negativy a průhledné materiály.

Nedílnou součástí konference byla i vzájemná výměna zkušeností a řešených problémů s ostatními účastníky. Získané kontakty i nové poznatky z konference nám budou nápomocny v dalším vývoji ČDK.

 

 

 

Nezbedová, Martina; Šlapáková, Ivana. Digital Library Conference. Informace [online]. , č. [cit. 2020-08-12]. ISSN 1805-2800. Dostupné z: https://www.lib.cas.cz/casopis_informace/digital-library-conference/

Tisknout stránku