Databáze Bibliography of the Hebrew Book volně přístupná na stránkách Národní knihovny Izraele

 

V květnu roku 2011 oznámila Národní knihovna Izraele (National Library of Israel, NLI), že se jí podařilo získat distribuční právo k databázi Bibliography of the Hebrew Book (BHB) od jejího dosavadního distributora, tj. od firmy CDI Systems. Došlo ke konverzi existujících dat do knihovního systému NLI a databáze je zpřístupněna online spolu s ostatními elektronickými katalogy a databázemi ze stránek NLI na adrese http://web.nli.org.il/sites/NLI/English/infochannels/Catalogs/bibliographic-databases/Pages/the-hebrew-book.aspx.

Bibliografická databáze Bibliography of the Hebrew Book je dlouholetým projektem, který svým záměrem – sepsat a popsat tisky vytištěné hebrejským písmem – přesahuje národní bibliografie i soupisy typu VD 16 nebo VD 17. Cílem zakladatelů projektu byl bibliografický popis knih tištěných hebrejskými literami v různých jazycích – hebrejštině, jidiš, Juden-deutsch, ladinu, arabštině a dalších jazycích užívaných židy v diaspoře – v časovém období od počátku hebrejského knihtisku (cca 1460–1470) do roku 1960. V současné době databáze podchycuje cca 90 % tiskařské produkce podle výše uvedeného kritéria a obsahuje 115 000 bibliografických záznamů a na 15 000 záznamů autoritních. Protože tvorba záznamů probíhala (až na výjimky) „s knihou v ruce“, většina záznamů obsahuje plný popis tisku, případně opis impresa, chronostichu, kolofonu aj., případné srovnání s předchozími edicemi a další důležité údaje, dále kromě hlavní autority zaznamenává též jména editorů, překladatelů, autorů aprobací. Naprostá většina záznamů je v hebrejštině, vyhledávat lze i v latince (angličtině). Databáze Bibliography of the Hebrew Book je výjimečným zdrojem informací pro badatele v oboru židovských studií a díky jejímu zpřístupnění na stránkách NLI se stává dostupnou pro širší uživatelskou obec.

 

 

 

Jelínková, Andrea. Databáze Bibliography of the Hebrew Book volně přístupná na stránkách Národní knihovny Izraele. Informace [online]. , č. [cit. 2019-05-24]. ISSN 1805-2800. Dostupné z: https://www.lib.cas.cz/casopis_informace/databaze-bibliography-of-the-hebrew-book-volne-pristupna-strankach-narodni-knihovny-izraele/

Tisknout stránku