Databáze ANL+ a Digitální knihovna AV ČR

 

Databáze ANL+

Český článkový prostor není z velké části pokryt. Proto se Národní knihovna ČR rozhodla realizovat pilotní projekt ANL+. Projekt byl zahájen v červnu 2011. ANL+ je databáze informací o článcích publikovaných v českých pokračujících zdrojích. Excerpce článků do databáze začala v roce 2011 a navazuje na bázi ANL, kterou v letech 1992–2010 vytvářela Národní knihovna ve spolupráci s dalšími knihovnami.

ANL+ je fulltextová databáze. Volně přístupné jsou záznamy článků a náhledy. Přístup k plným textům a k digitalitazované podobě článků je možný pouze z počítačů vybraných knihoven. Plné texty se zpřístupňují na základě knihovní licence (§ 37 autorského zákona).

Databáze využívá tři zdroje informací. Jednak jsou to bibliografické záznamy titulů, které jsou zpracovávány krajskými a odbornými knihovnami. Dalším externím zdrojem dat jsou databáze firem ANOPRESS IT a NEWTON Media. Posledním zdrojem jsou data získaná digitalizací českých periodik za rok 2011, tuto digitalizaci provádí NK ČR.

ANL+ je přístupná prostřednictvím Jednotné informační brány. Najdete ji zde jako součást skupiny zdrojů České články a společně s článkovou bází ANL také skupiny nazvané ANL+.

Digitální knihovna AV ČR

Knihovna AV ČR má zájem spolupracovat s Národní knihovnou na tvorbě databáze ANL+. V současné době se připravuje podpis smlouvy mezi našimi knihovnami, která se týká poskytování a zpřístupnění dat.

Data budou poskytnuta z Digitální knihovny AV ČR. Digitální knihovna AV ČR je projekt, který začal už před několika lety, ale od té doby došlo k jeho útlumu. Nyní se jej snažíme znovu zprovoznit.

Do Digitální knihovny AV ČR zpracováváme články z časopisů vydávaných ústavy Akademie věd. Přednostně katalogizujeme 42 titulů, o které má zájem NK ČR, což není ani polovina veškeré časopisecké produkce. Časopisů vydávaných v Akademii je asi 110.

Do Národní knihovny budeme dodávat bibliografická a archivační metadata a dále také plné texty časopisů. Plné texty budou poskytnuty NK pouze v případě, že uzavřeme smlouvu s vydatelem příslušného časopisu. Momentálně máme uzavřených téměř 20 smluv a rozjednáno několik dalších.

Věříme, že se nám projekt Digitální knihovny AV ČR podaří nejen udržet, ale do budoucna i rozšířit. Naštěstí můžeme vždy počítat se vstřícným přístupem redaktorů časopisů, kteří nám hodně práce ulehčují. Tímto bychom jim rádi poděkovali.

 

Šlapáková, Ivana. Databáze ANL+ a Digitální knihovna AV ČR. Informace [online]. , č. [cit. 2020-08-08]. ISSN 1805-2800. Dostupné z: https://www.lib.cas.cz/casopis_informace/databaze-anl-a-digitalni-knihovna-av-cr/

Tisknout stránku