Christian Doppler

 

29. 11. 1803 Salzburg – 17. 3. 1853 Benátky

(Zdroj obrázku: https://cs.wikipedia.org/wiki/Christian_Doppler)

Rakouský fyzik, astronom a matematik Christian Doppler, který ve druhé polovině 19. století působil v Čechách, se narodil 29. listopadu 1803 v Salzburgu v rodině kameníka Johanna Evangelisty Dopplera. Rodiče pro svého syna měli naplánovanou budoucnost, měl převzít rodinný kamenický podnik, ale protože mu to zdraví neumožňovalo, z kariéry kameníka nakonec sešlo. Christian ale projevoval studijní nadání a po absolvování střední školy v Linci pokračoval na vídeňské polytechnice. Zde studoval matematiku, fyziku a astronomii. Po ukončení studia působil na zdejší univerzitě jako asistent profesora matematiky a začal publikovat vlastní vědecké práce. Jedna z prvních publikací měla název Příspěvek k teorii rovnoběžek.

Místo asistenta ale nebylo trvalé a Doppler si musel hledat jiné zaměstnání. Nakonec odjel do Čech a nějakou dobu působil na nově zřízené pražské stavovské reálce, kde vyučoval matematiku a účetnictví. Roku 1841 byl jmenován profesorem na pražském polytechnickém institutu a vedl zde katedru elementární matematiky a praktické geometrie. V pražském Karolinu zasedala dne 25. května 1842 Královská česká společnost nauk a Christian Doppler při této příležitosti přednesl přednášku O barevném světle dvojhvězd, v níž mluvil o změně frekvence vlnění při vzájemném pohybu zdroje a pozorovatele. Předpokládal, že na tomto principu bude možno měřit pohyb a vzdálenost hvězd. Teorie byla později publikována v Pojednání Královské české společnosti nauk. Tento objev je dnes známý jako Dopplerův jev. Uznání se ale Dopplerovi dostalo až v roce 1859 (šest let po jeho smrti) objevem spektrální analýzy. Zjistilo se, že Dopplerův jev se ve hvězdných spektrech skutečně vyskytuje.

Doppler žil v Praze s rodinou dvanáct let, pražská univerzita mu udělila čestný doktorát, byl zvolen členem vídeňské Akademie věd a publikoval zde 35 svých prací. Koncem roku 1847 Prahu opustil a stal se profesorem na báňské a lesní akademii v Banské Štiavnici. Jeho krátké působení v Banské Štiavnici ukončila revoluce roku 1848. Christian Doppler se vrátil do Vídně. 17. ledna 1850 císař František Josef I. podepsal dekret o založení Fyzikálního ústavu na Císařské univerzitě ve Vídni a jmenoval Dopplera profesorem experimentální fyziky a zároveň prvním ředitelem ústavu. Dopplerovo zdraví se ale stále zhoršovalo, trpěl tuberkulózou, a proto musel v roce 1852 ze zdravotních důvodů rezignovat. Odjel na zotavenou do Benátek, zde ale 17. března roku 1853 ve 49 letech zemřel.

Letos v březnu uplynulo od úmrtí Christiana Dopplera 165 let.

V dnešní době se na základě Dopplerova jevu například měří rychlost aut pomocí radaru, letečtí navigátoři měří vzdálenost letadel a v medicíně se měří rychlost průtoku krve v cévách.

Citát připisovaný Dopplerovi ho možná nejlépe vystihuje: „Nejvděčnější jsou ty badatelské práce, které potěší badatele a zároveň prospívají lidstvu…“.

 


Zdroj:

PETŘÍK, Maxmilián. 72 jmen české historie. Praha: Česká televize, 2010. ISBN 978-80-7448-005-8.

VLACH, Martin. Cesty nesmrtelných: Putování po osudech a hrobech slavných českých matematiků, fyziků a astronomů. Praha: MatfyzPress, 2016. ISBN 978-80-7378-312-9.

 

 

 

Vitouchová, Veronika. Christian Doppler. Informace [online]. , č. [cit. 2020-08-02]. ISSN 1805-2800. Dostupné z: https://www.lib.cas.cz/casopis_informace/christian-doppler/

Tisknout stránku