Česká knihovnická periodika online

 

DUHA

Tištěný i elektronický časopis s podnázvem Informace o knihách a knihovnách z Moravy vydává Moravská zemská knihovna v Brně. Vychází jako čtvrtletník, je zaměřen na všechny typy knihoven a jeho cílem je přinášet aktuální informace o dění v knihovnách na Moravě. Přístupný je na webové stránce http://duha.mzk.cz.

Duha je po všech směrech propracované elektronické periodikum. Webové stránky jsou přehledné a uživatelsky velice přístupné. K dispozici je vždy aktuální číslo, archiv, seznam rubrik, rejstřík autorů, informace pro autory a blogy. V levém sloupci je zveřejňován přehledný seznam akcí pro knihovníky, v pravém pak „Novinky“, které jsou sdílené s časopisem Ikaros.

Číslo 3/2012 představuje neprofesionální knihovny Jihomoravského kraje a věnuje se jim i z pohledu Koncepce rozvoje ČR na léta 2011–2015 a Koncepce rozvoje regionálních funkcí v Jihomoravském kraji. Představena jsou brněnská nakladatelství Barrister & Principal a Nakladatelství Jota, knihovnické časopisy – OKOO – Občasník knihoven okresu Opava a časopis Knihovny města Ostravy Párek. Součástí čísla je i rozhovor s Ladislavou Zemánkovou, metodičkou Knihovnického institutu Národní knihovny ČR.

IKAROS: Elektronický časopis o informační společnosti

Elektronický časopis vznikl v roce 1997 na půdě Ústavu informačních studí a knihovnictví Filozofické fakulty Karlovy univerzity v Praze, od roku 2000 jej vydává občanské sdružení IKAROS. Vychází měsíčně a jeho záměrem je „Internet jako médium, specifické komunikační prostředí a seriózní zdroj informací.“[1] Přístupný je na webové stránce http://www.ikaros.cz/.

Jedná se též o propracované a uživatelsky přívětivé, odborné elektronické periodikum s vlastními webovými stránkami. Nabízí čtenářům aktuální číslo, archiv řazený podle roků, abecední seznam autorů, pokyny pro autory, informace o časopisu a nechybí ani kalendář s knihovnickými akcemi či rubrika pracovních příležitostí.

Číslo 9 (2012) obsahuje například shrnutí prvního roku existence Google Plus, článkem o restaurování Pražské bible se vrací k povodním v roce 2002, informuje o cloudových službách. Představuje Knihovnu kardinála Berana či nabídku interkulturních služeb knihovny Gallus ve Frankfurtu nad Mohanem.

Inflow: information journal

Inflow je „kvalitní a přitom dynamické odborné periodikum pro oblast informační vědy a knihovnictví“[2] vydávané měsíčně Kabinetem informačních studií a knihovnictví na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Dostupný je na webu http://www.inflow.cz/.

Jedná se o další elektronické periodikum na vysoké úrovni odbornosti a propracovanosti. V přehledném menu je čtenáři k dispozici aktuální číslo, archiv, který je dále dělen na archiv čísel (podle ročníků), články podle rubrik, články podle autorů a články podle klíčových slov. Jsou zde také blogy, „Expres“, informace o časopisu a pokyny pro autory.

Aktuální číslo – roč. 5, no. 9 (2012) přináší článek o formátech elektronických knih; kyberterorismu v informační společnosti, informuje o novinkách v rámci audioknih a součástí je také reportáž o prosazování politiky otevřeného přístupu.

Knihovnický zpravodaj Vysočina

Jedná se o online časopis, který vydává Krajská knihovna Vysočina. Vychází dvakrát ročně a jeho cílem je informovat nejen o aktuálním dění v knihovnách na Vysočině, ale i o novinkách v knihovnické praxi. Je k dispozici na webové stránce http://kzv.kkvysociny.cz.

Knihovnický zpravodaj Vysočina má sice jednoduché webové stránky, avšak kromě informací o časopise je zde vše podstatné a i něco navíc. Z toho, co nás u e-periodika zajímá, je k dispozici aktuální číslo, archiv, vyhledávání základní i rozšířené. Jednotlivá čísla jsou velmi obsáhlá a přinášejí informace nejen o dění v knihovnách kraje, ale i o knihovnách napříč republikou. Nejsou opomenuty ani novinky v knihovnictví.

KROK

Kulturní revue Olomouckého kraje vychází v tištěné podobě, avšak plné texty jsou přístupné v PDF formátu na webových stránkách Vědecké knihovny Olomouc, která tento čtvrtletník od roku 2004 vydává.

Poslední číslo – roč. 9, č. 2 (2012) je věnováno Jesenicku. Součástí jsou například články: Čarodějnické procesy na Jesenicku v 17. století, Objev vzácných kreseb ve Vlastivědném muzeu v Olomouci, Libri prohibiti – zakázané knihy v proměnách času II., či České indexy zakázaných knih a Antonín Koniáš.

ProInflow: Časopis pro informační vědy

ProInflow, odborné recenzované periodikum určené pro odbornou veřejnost, vydává Kabinet informačních studií a knihovnictví Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Vychází od roku 2009 dvakrát ročně pouze v elektronické podobě a každé jeho číslo je zaměřeno na určité téma. K dispozici je na webové stránce http://pro.inflow.cz/.

Časopis ProInflow je stejně jako Inflow z „pera“ pedagogů a studentů KISK FF MU, jedná se tedy o stejně kvalitní a uživatelsky velice přívětivý počin. K dispozici máme tradičně aktuální číslo, archiv čísel, abecední seznam autorů, seznam rubrik, informace o periodiku, recenzním řízení a pokyny pro autory.

Aktuální číslo – 4. ročník, 1. číslo, 2012 je věnováno internetovým sociálním sítím. Součástí jsou například články: Vědecká komunikace a sdílení informací v rámci odborně zaměřených sociálních sítí, Typologie uživatele: sociální sítě a knihovny, či Tištěná média v prostředí sociálních sítí.

U nás

Periodikum U nás nese podnázev knihovnicko-informační zpravodaj a je určený knihovnám Královéhradeckého kraje. Čtyřikrát ročně jej vydává Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové. V tištěné podobě vychází od roku 1991, od roku 2002 je vydávána také rozšířená elektronická verze. Plné texty zpravodaje U nás jsou na webu knihovny dostupné od roku 1999.

Zpravodaj sice nemá vlastní webové stránky, avšak sekce je mu věnovaná v rámci webu Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové, kde se nabízí aktuální číslo, archiv od roku 1999, rejstříky od roku 1991, stručnou historii, „nápady a tipy“ určené převážně pro knihovníky malých knihoven a v neposlední řadě také vyhledávání.

Jednotlivá čísla jsou velmi obsáhlá. Přinášejí informace o novinkách, aktuálním dění a akcích, či jen představují jednotlivé knihovny v kraji. Dění v SVK HK má vlastní rubriku, opomenuty nejsou ani nové trendy, rady a představováni jsou prostřednictvím časopisu také zaměstnanci knihovny.

SOVA

SOVA je čtvrtletník Regionální knihovny Karviná a jeho cílem je informovat o nových službách knihovny, o zajímavých novinkách v knihovnické praxi a v neposlední řadě také o připravovaných kulturních a vzdělávacích akcích. Vychází pouze v elektronické podobě, a to od roku 2002. K dispozici je na webové stránce http://sova.rkka.cz.

SOVA má vlastní webové stránky se stručným menu, které čtenářům nabízí obsah aktuálního čísla, archiv čísel a možnost vlastního vyhledávání. Jednotlivá čísla obsahují z větší části pouze reportáže z akcí uskutečněných v Regionální knihovně Karviná, dále také informace o budoucích akcích a novinkách v knihovně.

SvětLIK

SvětLIK, periodikum s podnázvem Svět libereckých knihoven, je Krajskou vědeckou knihovnou v Liberci vydáván jako čtvrtletník. Jedná se o tištěný knihovnický časopis, který vychází od roku 2003. Od roku 2008 je na webu knihovny dostupná PDF verze každého čísla a každé číslo od roku 2011 je také ve formátu FlipBook.

Časopis patří k těm, jež nemají vlastní webové stránky. Pouze archiv je k dispozici na webu Krajské vědecké knihovny v Liberci. Uživatel by mohl minimálně postrádat informace o periodiku.

Každé číslo má stálé rubriky: SVĚT libereckých knihoven, SVĚT veletrhů a soutěží, SVĚT souvislostí, SVĚT libereckých autorů, SVĚT mladé literatury, SVĚT kritického myšlení a SVĚT Kruhu libereckých autorů.

Melichová, Tereza. Česká knihovnická periodika online. Informace [online]. , č. [cit. 2020-02-17]. ISSN 1805-2800. Dostupné z: https://www.lib.cas.cz/casopis_informace/ceska-knihovnicka-periodika-online/

Tisknout stránku

4 komentáře u Česká knihovnická periodika online

 1. Nejstarší a celostátní Čtenář pro všechny typy knihoven je taky on-line :-)

 2. Markéta Kukrechtová napsal:

  Časopis SOVA nevychází pouze v e-podobě ;-)

 3. Tereza Melichová napsal:

  Dobrý den, děkuji za připomínku.

 4. Renata Salatova napsal:

  Dobrý den,

  chci informovat, že v českém knihovnickém mikrokosmu existuje již 23 let časopis Knihovna-knihovnická revue (posledních několik let recenzovaný), který má svoji elektronickou verzi. Dále potom online časopis Knihovna Plus. Vše najdete na http://knihovna.nkp.cz/