Blaise Pascal

19. 6. 1623 Clermont-Ferrand – 19. 8. 1662 Paříž

(Zdroj obrázku: Wikipedie)

„Všechny dobré zásady jsou již napsány, nyní ještě zbývá je uskutečnit.“
Blaise Pascal

Francouzský matematik, fyzik a filozof Blaise Pascal se narodil do rodiny známého matematika Etienna Pascala 19. června 1623. Matematické vlohy se záhy projevily i u malého Blaise, přestože mu otec zakazoval studovat matematiku, aby ho nerozptylovala od studia latiny a řečtiny. Ve dvanácti letech už ale Blaise sestavil vlastní geometrickou soustavu, která vycházela z Euklidových prací a čtyři roky nato napsal studii o kuželosečkách.

V pouhých devatenácti letech Pascal zkonstruoval pro otcovy finanční výpočty mechanický počítací stroj, který mohl sčítat a odečítat až osmimístná čísla. Po zdokonalení prototypu dostal roku 1649 královské privilegium pro výrobu těchto strojů. Vedle matematiky se Blaise Pascal zabýval i fyzikou. Při opakování pokusů s tlakem vzduchu italského fyzika Evangelisty Torricelliho dospěl Pascal k výpočtu atmosférického tlaku i k otázkám rovnováhy kapalin a tlaku plynů. Při pokusech také potvrdil Torricelliho úvahu o existenci vakua. Prvenství si připsal za zjištění, že pomocí barometru je možno měřit výškový rozdíl dvou míst a že změna výšky rtuťového sloupce barometru závisí i na vlhkosti a teplotě vzduchu a může tedy sloužit k předpovídání počasí. Významné jsou rovněž Pascalovy práce z hydrostatiky. Ve spisu Pojednání o rovnováze kapalin formuloval základní zákon hydrostatiky: tlak v kapalině se šíří všemi směry stejně – později známý jako Pascalův zákon. Studoval také otázky kombinatoriky a přispěl k jejímu rozvoji. Pojem Pascalův trojúhelník znamená geometrické uspořádání binomických koeficientů do tvaru trojúhelníku. Je pojmenován po Pascalovi, přestože se touto problematikou zabývali už jeho předchůdci. Pascala zaujala také moderní hromadná doprava, a tak roku 1662 předvedl pod názvem Carosse první vozidlo typu omnibus pro osm cestujících. Po roce 1646 se Pascal více věnoval teologii a filozofii. Ve svých filozofických úvahách se zamýšlel nad lidskou přirozeností a náboženskou zkušeností člověka. Jeho hlavním dílem z této oblasti je posmrtně vydaná kniha Myšlenky. Blaise Pascal měl od mládí chatrné zdraví a nakonec zemřel v pouhých třiceti devíti letech, 19. srpna 1662 v Paříži.

Na Pascalovu počest byla jednotka tlaku pojmenována pascal a na začátku sedmdesátých let 20. století byl stejně pojmenován i programovací jazyk.

V letošním roce si připomeneme, že od smrti tohoto významného vědce a myslitele uplynulo už 355 let. 

Zdroje:

BOREC, Tomáš. Dobrý den, pane Ampère. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1981.

Matematici. Praha: Encyklopedický dům, 1997. Encyklopedická edice Listy, 1. ISBN 80-86044-01-7.

 

 

 

Vitouchová, Veronika. Blaise Pascal. Informace [online]. , č. [cit. 2020-08-06]. ISSN 1805-2800. Dostupné z: https://www.lib.cas.cz/casopis_informace/blaise-pascal/

Tisknout stránku