Bibliometrický seminář ve Vídni

 

Dne 16. května 2012 uspořádal Thomson Reuters (TR) spolu s Ústřední knihovnou pro fyziku Vídeňské univerzity jednodenní seminář, oč kratší, o to hodnotnější a zajímavější obsahem. V první řadě představil Jim Testa, (pozicí u TR Vice President of Editorial & Publisher Relations, ve srozumitelném překladu „guru“ pro výběr materiálu pro Web of Science), přednosti tohoto informačního zdroje a věnoval se podrobněji selekčnímu procesu periodik pro WoS specificky pro Rakousko. Následovala diskuse s řadou otázek a odpovědí a bylo předvedeno postavení výsledků rakouské vědecké produkce vůči okolnímu prostředí.

V bloku vyhrazenému Book Citation Index (BCI) byl představen tento produkt s jeho přednostmi, s plánem budoucího vývoje a možnostmi účelného využití.

V panelové diskusi byl podrobněji rozebírán systém metriky pro BCI: diferenciace monografií, edic, kapitol, zda je kniha originál nebo překlad a podobně. Dále bylo zmiňováno – a to opakovaně a s důrazem – jak se mění hodnocení obsahu v závislosti od oboru k oboru, jaký je význam citování starého nebo nového článku a zda je v kategorii monografií důležitý počet citací nebo vlastní obsah. V tomto bodě byl zmíněn význam a důležitost repozitářů a přístupu do plných textů.

V rozpravě panelistů se mísily názory od zásadní nedůvěry (…knihy stejně nikdo necituje… nebo …přestal jsem psát monografie před deseti lety, protože nepřinášejí citace do systému…), přes požadavek priority náhledu do obsahu pro posouzení před počtem citací až po návody, jak přistupovat k citacím knih a jak bibliometrické údaje (nezne)užívat.

V části semináře vyhrazené výhradně rakouským periodikům byl předveden proces výběru titulů a kritéria, současně s porovnáním s okolními zeměmi (ČR nebyla v tomto souboru uvedena). Následně přišla na řadu otázka autocitací. Na názorných ukázkách byly předvedeny extrémní případy, kdy nevyřazené autocitace zajistí pozici časopisu v oborovém clusteru z pozice Q4 až do Q1 a naopak, po vyřazení autocitací časopis propadá extrémně až do spodní kvartily.

Kde je hranice použití indikátorů – to je horké téma současnosti a dá se říci, že podle starého výroku „každý píše, nikdo nečte, každý mluví, žádný neposlouchá“ stále dochází k umíněnému přepočítávání indikátorů na něco jiného, než k čemu jsou určeny a to nejen u nás v ČR, ale i u sousedů – ale náš přepočet na peníze zatím v Rakousku neokopírovali.

 

 

Laiblová Kadlecová, Ivana. Bibliometrický seminář ve Vídni. Informace [online]. , č. [cit. 2020-09-24]. ISSN 1805-2800. Dostupné z: https://www.lib.cas.cz/casopis_informace/bibliometricky-seminar-ve-vidni/

Tisknout stránku