Bibliografie cizojazyčných bohemik online a nový web Knihovědného oddělení

 

V září 2013 byl spuštěn nový web Knihovědného oddělení KNAV (https://www.lib.cas.cz/kvo/). Jeho ambicí je představit výsledky činnosti tohoto pracoviště, a především poskytnout široké badatelské veřejnosti nové informační zdroje důležité pro výzkum dějin české knižní kultury.

Stěžejním úkolem Knihovědného oddělení (KVO) i nadále zůstává příprava Bibliografie cizojazyčných bohemikálních tisků 16. – 18. století (BCBT). Nové internetové stránky proto přináší komplexní informace o charakteru, vývoji a současném stavu zpracování BCBT a uživatelsky příjemnějším způsobem zpřístupňují výsledky tohoto dlouhodobého a časově náročného projektu. Netrpělivě očekávanou novinkou je zejména zpřístupnění databáze BCBT, která je výsledkem první etapy konverze BCBT ze systému ISIS do systému Clavius, jež postupně probíhá od roku 2011. Databáze BCBT v současnosti obsahuje 15.000 záznamů, a to výhradně cizojazyčných bohemik 18. století. Záznamy umožňují kombinované vyhledávání podle autora, názvu, tiskaře/nakladatele, roku a místa vydání, přičemž ke každému záznamu jsou připojeny digitalizované lístkové karty s podrobnými bibliografickými popisy a seznamem dochovaných exemplářů. Databáze BCBT bude postupně rozšiřována také o záznamy spisů, u nichž není zatím znám žádný dochovaný exemplář (tzv. desiderata). V rámci druhé etapy konverze bude během příštího roku BCBT doplněna i o analytické popisy všech tisků, které byly od roku 1993 zpracovávány pouze do systému ISIS. S ohledem na současný vývoj v oblasti zpřístupňování národních retrospektivních bibliografií v zahraničí bude databáze BCBT od roku 2014 systematicky obohacována také o digitální kopie popisovaných tisků, jež spolu s podrobnými selekčními údaji zásadním způsobem zvýší badatelský komfort i možnosti využití zpracovávaných dokumentů. Stránky věnované BCBT umožňují v současné době ovšem i rychlý vstup do naskenovaných lístkových katalogů, které obsahují analytické popisy tiskařských – a nově i obsahových – bohemik 16. a 17. století. Podobným způsobem jsou z webovských stránek KVO přístupné i další již publikované dílčí výstupy BCBT: lístkový katalog spisů Jana Amose Komenského nebo digitální kopie tiskem vydané Bibliografie spisů Bohuslava Balbína.

Na nových stránkách KVO se také můžete seznámit s inovovanou tváří časopisu Knihy a dějiny, který už od roku 1994 zveřejňuje výsledky bádání v oblasti dějin knihy, knihtisku a knihoven v Čechách a na Moravě. Novou grafickou podobu bude mít již aktuálně připravované číslo, které vyjde v prosinci roku 2013. Novinkou je i fulltextové zpřístupnění starších ročníků Knih a dějin, které – vždy s odstupem 2,5 roku od vydání – budou volně dostupné v Digitální knihovně KNAV. Dalším krokem souvisejícím s popularizací výsledků knihovědného bádání k vybraným tématům z dějin knižní kultury je nabídka zapůjčení všech doposud realizovaných panelových výstav, které Knihovědné oddělení každoročně pořádá a jež jsou v posledních letech tradičně prezentovány v rámci Týdnů vědy a techniky AV ČR. Jejich přehled s krátkými anotacemi je také uveden na webové prezentaci KVO.

Samozřejmou součástí webu jsou informace o probíhajících či ukončených grantech a projektech řešených v KVO, přehled publikačních aktivit jednotlivých pracovníků i prezentace vydaných publikací s možností jejich objednání. Doufáme, že návštěvníci nově vytvořených webových stránek naleznou, co hledají, a že tak přispějeme k dalšímu rozvoji knihovědného bádání.

 

 

Veselá, Lenka. Bibliografie cizojazyčných bohemik online a nový web Knihovědného oddělení. Informace [online]. , č. [cit. 2020-08-12]. ISSN 1805-2800. Dostupné z: https://www.lib.cas.cz/casopis_informace/bibliografie-cizojazycnych-bohemik-online-a-novy-web-knihovedneho-oddeleni/

Tisknout stránku