ASEP jako zdroj akvizice

 

ASEP neboli „Automatizovaný systém evidence publikací“ slouží k evidenci publikační činnosti pracovníků AV ČR, obsahuje bibliografické záznamy, příp. i plné texty. Více informací o ASEP viz www.lib.cas.cz/asep.

Repozitář ASEP patří mezi nepostradatelné akviziční zdroje využívané v  Knihovně AV ČR. Vzhledem ke svému zaměření umožňuje naplňovat zásady akviziční politiky a dbát na dodržování profilu knihovního fondu. Díky tomu je cíleně a systematicky zjišťována, vybírána a získávána literatura mapující výsledky výzkumů ústavů AV ČR, vydávaná v ČR i v zahraničí.

Oddělení akvizice se soustředí především na sledování a následné získávání monografií, jejichž autory jsou pracovníci ústavů AV ČR, a také na monografie, v nichž je pracovník ústavu AV ČR autorem kapitoly či jiné části. V souladu s profilem fondu je hledání omezeno jazykově, a to na dokumenty v češtině a v základních světových jazycích. Dále jsou výsledky omezeny na export do RIV. Na základě těchto kritérií jsou vyhledány a následně exportovány záznamy dokumentů z ASEP. Všechny záznamy dokumentů je nutné zkontrolovat, zda se již do fondu KNAV nedostaly jinou akviziční cestou. V dalším kroku jsou ze seznamu vyloučeny záznamy dokumentů, které vydaly ústavy přímo a jejichž dodání je urgováno jako tzv. akademický povinný výtisk. Především u zahraničních dokumentů je rozhodováno o formátu dokumentu. Primárně je dávána přednost dokumentům v elektronické podobě, protože díky vzdálenému přístupu je možné knihu využívat 24 hodin denně 7 dní v týdnu bez nutnosti fyzické návštěvy knihovny. Každá kniha je však posuzována individuálně s ohledem na cenu, dostupnost, uživatelské rozhraní, zvyklosti oboru, potřeby uživatelů atd. Výstup z Repozitáře ASEP je prováděn cca 2x ročně. Většina dokumentů zjištěných díky ASEP je získána do fondu nákupem, a to prostřednictvím poptávkových řízení. Pokud je rozhodnuto o nákupu e-knihy, jde o trvalý nákup.

Kromě využívání Repozitáře ASEP, na jehož základě je možné sledování a následné získávání konkrétních publikací pracovníků AV ČR, lze využít Analytika ASEP. Jde o nástroj pro tvorbu výstupů dle různých hledisek týkajících se zejména výsledků základního výzkumu AV ČR. Díky tomuto nástroji je možné sledovat statistiky jednotlivých ústavů či autorů a projekty, do kterých jsou ústavy zapojeny.

Databáze ASEP tak akvizitérům umožňuje jednoduše a na jednom místě najít podstatné informace o publikačních výsledcích a výstupech vědeckého výzkumu včetně možnosti sledovat publikační vývoj jednotlivých ústavů a směr, kterým se ubírají.  Zároveň splňuje předpoklad vysoké odbornosti publikací, která je v souladu s posláním Knihovny AV ČR.

 

 

 

Weissová, Kateřina. ASEP jako zdroj akvizice. Informace [online]. , č. [cit. 2021-06-13]. ISSN 1805-2800. Dostupné z: https://www.lib.cas.cz/casopis_informace/asep-akvizice/

Tisknout stránku