Analytické zpracování periodik v Knihovně Akademie věd ČR

 

Na konci roku 2011 jsme v KNAV začali zpracovávat periodika i na analytické úrovni. V listopadu a prosinci 2011 probíhalo testování editoru metadat a zaškolování našich knihovnic. Na přelomu ledna a února 2012 jsme začali katalogizovat v ostrém provozu. Za rok 2012 jsme zpracovali 6 800 záznamů článků a postupně se k nim snažíme doplňovat i plné texty. Články jsme popisovali v metadatovém editoru Orbeon. Takto zpracované články budou přidány do Digitální knihovny AV.

Mimo zpracování článků v KNAV pokračovala i naše spolupráce s redakcemi některých akademických časopisů. Redaktoři nám posílají metadata i plné texty k článkům z časopisů. Takto získané články jsou přístupné v digitální knihovně na adrese: http://dlib.lib.cas.cz/. Pro jejich zpřístupnění využíváme software EPrints.

Minulý rok jsme se rozhodli články posílat do databáze ANL+. Do této databáze přispívají především krajské knihovny, které se snaží zaplnit mezeru ve zpracování periodik na analytické úrovni. Zpracování článků jsme konzultovali především se slečnou Bc. Ivanou Novotnou ze Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové, která je koordinátorkou projektu „Obohacení záznamů článků zobrazených v ANL+ o vybraná jmenná a věcná metadata.“

Naše loňská spolupráce se SVK HK vyústila v podání žádosti o grant v rámci společného kooperativního projektu krajských knihoven a KNAV. V rámci tohoto projektu budeme zpracovávat záznamy článků časopisů a posílat je do databáze ANL v Národní knihovně ČR. Protože podmínkou pro získání financí z grantu je odesílání záznamů ve formátu MARC 21, museli jsme tomu uzpůsobit proces výroby metadat. Nově budeme katalogizovat v knihovním systému Aleph. Celý začátek roku 2013 probíhalo ladění Alephu a jeho přizpůsobení našim podmínkám.

Pro účely tohoto projektu se také chystáme využívat záznamy tvořené v rámci oborových bibliografií na jednotlivých ústavech AV. Metadata z ústavů převezmeme a případně je rozšíříme na úroveň minimálního záznamu pro ANL.

Všechna data zpracovaná v Alephu budou také zařazena do Digitální knihovny AV. Postupně k nim doplníme i plné texty. Digitální knihovna je přístupná na adrese: http://kramerius.lib.cas.cz.

 

 

Šlapáková, Ivana. Analytické zpracování periodik v Knihovně Akademie věd ČR. Informace [online]. , č. [cit. 2020-08-11]. ISSN 1805-2800. Dostupné z: https://www.lib.cas.cz/casopis_informace/analyticke-zpracovani-periodik-v-knihovne-akademie-ved-cr/

Tisknout stránku