Alessandro Giuseppe Volta

 

18. února 1745 Como – 5. března 1827 Como

Alessandro Volta

(Zdroj obrázku: http://cs.wikipedia.org/wiki/Alessandro_Volta)

 

Jednotka elektrického napětí volt (V), která se používá dodnes, vděčí za své pojmenování italskému fyzikovi Alessandru Voltovi. Volta se narodil před 270 lety, 18. února 1745 (některé zdroje uvádějí jako den Voltova narození 19. únor) ve městě Como v severní Itálii ve vážené rodině. Ve škole se zajímal o přírodní vědy, zejména o fyziku. Po studiích na jezuitské koleji se stal učitelem fyziky v rodném městě. Roku 1779 byl jmenován profesorem fyziky na univerzitě v Pavii, kde působil až do roku 1804. Svou první vědeckou práci, ve které popisuje, jak se zesiluje elektřina v leidenské láhvi, O přitažlivé síle elektrického ohně a jevech s tím souvisících, vydal Volta ještě jako student.

Na začátku svého učitelského působení Alessandro Volta sestrojil elektroskop se slaměnými stébly a jeho citlivost zvětšil přidáním vlastního kondenzátoru.

Největšímu Voltovu vynálezu předcházel zásadní názorový spor s dalším věhlasným vědcem Luigim Galvanim, který se při svých pokusech se žabími stehýnky a elektřinou domníval, že objevil živočišnou elektřinu. Volta některé pokusy zopakoval a zjistil, že jevy pozorované Galvanim jsou způsobeny elektrickým proudem vznikajícím při ponoření dvou různých kovů do elektrolytu. Vědecký spor obou badatelů tak skončil Voltovým vítězstvím. Na základě pokusů Volta v roce 1799 sestavil první zdroj elektrického proudu – elektrickou baterii, tzv. Voltův sloup. Tímto objevem se otevřela cesta k praktickému využití elektřiny. V roce 1800 byl vědec pozván do Paříže, aby přednášel o svých výsledcích na zasedání Académie des Sciences. Jeho přednášky vyslechl i první konzul Francie Napoleon Bonaparte. Už za svého života se Voltovi dostalo řady poct. Napoleon ho učinil lombardským královským senátorem a hrabětem, byl zvolen členem Londýnské královské společnosti a členem Francouzského institutu. Alessandro Volta během svého života také hodně cestoval a při svých cestách do Švýcarska, Francie, Německa nebo Anglie se seznámil s mnoha významnými vědci té doby. Za zmínku stojí Voltovo setkání s francouzským učencem Voltairem nebo přátelství s francouzskými přírodovědci Antoinem Lavoisierem a Pierrem Simonem de Laplacem.

Roku 1782 Volta navštívil i Slovensko, konkrétně Báňskou akademii v Banské Štiavnici.

Kariéra slavného fyzika neskončila ani po Napoleonově pádu, protože v roce 1815 byl rakouským císařem Františkem II. jmenován děkanem filozofické fakulty v Pavii.

Na odpočinek Volta odešel roku 1819 do svého rodného města, aby se mohl více věnovat své rodině. V Comu se také život významného vědce ve věku 82 let 5. března roku 1827 uzavřel.

Zdroj:

BOREC, Tomáš. Dobrý den, pane Ampére. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1981. Horizont. (Kniha je ve fondu KNAV.)

Encyklopedie osobností Evropy od starověku do současnosti. Praha: Nakladatelský dům OP, 1993. ISBN 80-85841-00-2. (Kniha je ve fondu KNAV.)

 

 

 

 

Vitouchová, Veronika. Alessandro Giuseppe Volta. Informace [online]. , č. [cit. 2021-06-16]. ISSN 1805-2800. Dostupné z: https://www.lib.cas.cz/casopis_informace/alessandro-giuseppe-volta/

Tisknout stránku