Akvizice a spolupráce

 

V rámci semináře pro vedoucí knihoven a SVI ústavů AV ČR, konaného 13. června 2017, zazněl příspěvek pod názvem Akvizice a spolupráce. Příspěvek se týkal možností spolupráce mezi Oddělením akvizice Knihovny AV ČR (dále KNAV) a knihovnami a SVI ústavů, jejich pracovníky a případně uživateli. Na následujících řádcích naleznete shrnutí příspěvku, který na semináři zazněl.

Akademické povinné výtisky

Nejdůležitější je spolupráce týkající se tzv. akademických povinných výtisků. Jde o bezplatné předávání 2 exemplářů všech vědeckých publikací vydaných pracovišti AV ČR do fondu KNAV. Cílem je shromažďovat a uchovávat produkci AV ČR na jednom místě, a tím prezentovat a propagovat výsledky publikační činnosti.[1] Nepostradatelná je také možnost interní kontroly výsledků předávaných do RIVu a možnost rychlého ověřování případných nejasností.[2]

Vydalo-li vaše pracoviště e-knihu či e-časopis, dejte nám o nich vědět. Do budoucna bychom v rámci akademických povinných výtisků rádi evidovali a případně shromažďovali i elektronické publikace v pdf. Po uzavření licenční smlouvy nebude vaše e-kniha či e-seriál nikdy zapomenut a nikam se již neztratí. E-publikace jsou uchovávány a případně zpřístupňovány v Digitální knihovně AV ČR. Pro další informace je možné kontaktovat Oddělení digitální knihovny.

Velmi děkujeme všem ústavům, které pravidelně akademické povinné výtisky odevzdávají.

Propagace v zahraničí

Další možností spolupráce je zasílání publikací do zahraničí. Účelem je propagace české vědy a publikací ústavů AV ČR za našimi hranicemi. Zasílání publikací probíhá na náklady KNAV, a to těmto institucím:

  • Ústredná knižnica Slovenskej akadémie vied v Bratislavě, Slovensko;
  • Library of Congress ve Washingtonu, USA.

Má-li ústav zájem o tento druh spolupráce, je potřeba doručit KNAV 2 exempláře publikací (periodické i neperiodické) – buď poštou, nebo osobně. Publikace pro zaslání do zahraničí je možné předávat společně s akademickými povinnými výtisky na adresu:

Oddělení akvizice
Knihovna AV ČR, v. v. i.
Národní 3
115 22 Praha 1

Návrh na zakoupení nové knihy

Na webových stránkách KNAV lze nalézt formulář pro návrh na zakoupení nové knihy. Chybí ve fondu KNAV zásadní publikace z vašeho oboru? Existuje kniha, která je pro váš obor okrajová, přesto důležitá? Je pořízení knihy nad rámec vašeho rozpočtu? Dejte nám o tom vědět. Návrh může podat i neregistrovaný uživatel KNAV. Ve formuláři je možné vyznačit preferenci elektronické knihy, kterou lze po zakoupení číst z pohodlí domova díky vzdálenému přístupu. Návrhy na zakoupení prochází schvalovacím procesem, po schválení a nákupu je uživatel informován e-mailem a u tištěných knih je možné využít přednostní výpůjčku nebo MVS. V případě většího množství požadavků doporučujeme využít e-mail.

Aleph

Ti, kteří pracují s knihovním systémem Aleph, se mohou na Oddělení akvizice obracet s požadavkem na založení nového dodavatele nebo na aktualizaci kontaktů stávajícího dodavatele v modulu akvizice. Dále je pak možné představení práce s modulem akvizice v praxi.

Dary

KNAV disponuje určitým množstvím nevyžádaných či neupotřebených publikací, které nevyhovují profilu fondu KNAV, duplikátů a multiplikátů. Dle profilu daného ústavu se Oddělení akvizice snaží nevyužité publikace distribuovat přímo k těm, pro jejichž práci mohou mít význam. Zbylé publikace jsou pravidelně nabízeny prostřednictvím elektronické konference Akvizice, která je určená pro zasílání nabídek vyřazených knih. V případě zájmu o další informace neváhejte ozvat se nebo navštívit osobně Oddělení akvizice KNAV sídlící v Praze na Národní 3.

Oddělení akvizice KNAV děkuje za dosavadní spolupráci a bude se těšit na vaše nové podněty a výzvy. Napsat nám můžete na e-mail akviz@knav.cz.

 


Použité zdroje:

1) HEROLD, Vilém. Hromadný dopis člena Akademické rady AV ČR, č. 8: Bezplatné předávání publikací vydávaných pracovišti Akademie věd do fondu Knihovny AV ČR. Praha, 29. května 1996.

2) STEINER, Martin a Petr RÁB. Hromadný dopis členů Akademické rady AV ČR, č. 18: Povinné výtisky, bezplatné předávání publikací vydávaných pracovišti Akademie věd ČR příslušným knihovnám dle zákonů č. 46/2000 Sb. a č. 37/1995 Sb. a do fondu Knihovny AV ČR, v. v. i. Praha, 03. 11. 2008. Dostupné neveřejně z: http://interni.avcr.cz/miranda2/export/sitesavcr/data.avcr.cz/interni/Dokumenty/Hromadne_dopisy/files/pdf/hd08-18.pdf

 

 

 

Weissová, Kateřina. Akvizice a spolupráce. Informace [online]. , č. [cit. 2020-05-28]. ISSN 1805-2800. Dostupné z: https://www.lib.cas.cz/casopis_informace/akvizice-a-spoluprace/

Tisknout stránku

Komentáře nejsou povoleny.