5. setkání českých uživatelů systému DSpace v Ostravě

 

Každoroční dvoudenní setkání bylo aktuálně zaměřeno na téma provozování otevřených časopisů, prosazování politiky otevřeného přístupu a budování institucionálních repozitářů. Pátý ročník tohoto setkání byl i tentokrát organizován Vysokou školou báňskou – Technickou univerzitou v Ostravě a Asociací knihoven vysokých škol (AKVŠ) a zúčastnilo se jej přes 50 účastníků z různých institucí napříč celou ČR. Konference se jako tradičně konala v Aule VŠB-TU v Ostravě, kde své příspěvky prezentovalo 15 odborníků.

Prezentace byly rozděleny do tří bloků a to: OA časopisy a politika otevřeného přístupu, Aktivity Asociace knihoven vysokých škol ČR v oblasti OA a Projekty s podporou systému DSpace a datové archivy/repozitáře.

Mezi prvními vystoupil Lukáš Budínský z Univerzity Tomáše Bati s příspěvkem o repozitáři pro publikační činnost UTB. Současně s bibliografickými údaji je záznam též obohacován např. o živě generovaný impact factor (SFX), barevně označeným odkazem do Sherpa/RoMEO (barva podle barvy vydavatele) a dále jsou přidány další nadstavbové služby přes SFX. Do repozitáře jsou též stahovány záznamy z OBD (osobní bibliografická databáze).

Mezi dalšími vystupujícími byla např. Lucie Vyčítalová z Univerzity Pardubice, která v příspěvku „Open Journal System“ představila tento systém pro online publikování časopisů, který se na Univerzitě Pardubice rozhodli použít. V současné době řeší problém s podporou normy ISO 690 – její nové verze, kterou systém zatím nepodporuje.

První den odpoledne byla též AKVŠ slavnostně podepsána Berlínská deklarace; AKVŠ se tedy stala 5. českým signatářem. Dále bylo projednáno založení Komise pro Open Access pod AKVŠ, která by zastřešila dosavadní neformální uskupení. Jelikož názor na toto řešení byl v publiku přibližně půl na půl, bylo dohodnuto, že se rozhodnutí přesune na září na setkání v Pardubicích, kde se užší skupinka kolem OA setkává.

Druhý den byla prezentována České digitální matematická knihovna, která byla uživatelům zpřístupněna v roce 2009. Knihovna zpřístupňuje vědecké matematické články z časopisů, sborníků a monografií vydaných na území České republiky od poloviny 19. století do současnosti.

Setkání přineslo také dostatečný prostor pro diskusi a výměnu praktických zkušeností.

Prezentace z tohoto i z předchozích ročníků jsou dostupné v repozitáři VŠB-TU.

 

 

Burešová, Iva. 5. setkání českých uživatelů systému DSpace v Ostravě. Informace [online]. , č. [cit. 2020-02-23]. ISSN 1805-2800. Dostupné z: https://www.lib.cas.cz/casopis_informace/5-setkani-ceskych-uzivatelu-systemu-dspace-v-ostrave/

Tisknout stránku