20 ročníků konference Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě

 

Rok 2020 je magický svojí symetričností číslic a tato kulatá číslovka se objevila i v názvu dosud posledního ročníku konference Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě (dále jen „AKM“). Jubilejní 20. ročník této konference se uskutečnil 2. a 3. prosince 2019. Takové číslo přímo vyzývá ke krátkému zrekapitulování uplynulých ročníků.

Konference AKM, která se věnuje možnostem, ale i problematice spolupráce paměťových institucí při využívání informačních a komunikačních technologií pro ochranu a zpřístupnění kulturního dědictví, je již od počátku své existence pořádaná z iniciativy Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR (SKIP) s přispěním Ministerstva kultury ČR. Od třetího ročníku je pořadatelem též Národní archiv ČR (dříve Státní ústřední archiv). V dalších letech se mezi pořadatele zařadilo Národní technické muzeum a Národní muzeum, stálicí však zůstává Národní knihovna ČR. Hlavním moderátorem a zároveň odpovědným garantem je od začátku PhDr. Vít Richter, kterému v posledních letech sekunduje Mgr. Tomáš Foltýn.

Od prvního ročníku konference AKM uplynulo 20 let. První ročník se konal 6. prosince 2000 v sále Městské knihovny v Praze na Mariánském náměstí. Na první seminář AKM (původně byl místo konference koncipován jako seminář) dorazilo 100 účastníků. Zájem o tehdy rozvíjející se obor digitalizace překvapil i samotné pořadatele, proto museli přemýšlet, kde uspořádat konferenci příště. Celý další rok trvalo hledání vhodného prostoru, kterým se od třetího ročníku stal konferenční sál Národního archivu v Praze 4. Od roku 2002 se místo konference nezměnilo. Toto předvánoční setkání na Chodovci se stalo tradicí. Původní kapacita malého sálu Městské knihovny v Praze byla z původních 100 účastníků zvýšena na 250, poslední roky na téměř 300. A i tak se stává, že je obsazenost naplněna již několik týdnů před konferencí. K velkému zájmu o tuto konferenci přispívá i nepříliš vysoký registrační poplatek (poslední ročník to bylo 250 Kč za den).

První tři ročníky byla konference pouze jednodenní, ale od roku 2004 bylo nutné přidat další den, protože nabídka příspěvků se začala rozrůstat. Oproti prvnímu ročníku se počet prezentací navýšil na téměř trojnásobek. Jak již seznam příspěvků v archivu prvního až desátého ročníku napovídá, mezi nejčastější přednášející patřili ze začátku hlavně zástupci českých knihoven. Knihovníci však nejsou pouze nejaktivnější účinkující, ale tvoří i nejpočetnější skupinu posluchačů v publiku. V posledních letech se však složení mění a rozšiřuje a bylo možné vyslechnout i příspěvky zaměstnanců archivů, muzeí, galerií, ale třeba i zástupců České televize nebo Vysoké školy ekonomické v Praze, kteří se zabývají digitalizací a trvalým uchováním digitálních objektů. O rozptýlení během přestávek mezi jednotlivými přednáškovými bloky se starají komerční prezentace a praktické ukázky skenerů a 3D tiskáren. Konference AKM je zaměřena převážně na české prostředí, někdy jsou mezi přednášejícími zastoupeni i kolegové ze Slovenska. Za Knihovnu Akademie věd ČR je již tradičním přednášejícím Ing. Martin Lhoták, který představuje a přináší informace o probíhajících projektech, do nichž je KNAV zapojená. Na 20. ročníku KNAV reprezentovala také PhDr. Lenka Veselá, Ph.D., se svým příspěvkem o webovém portálu Švédská knižní kořist z českých zemí 1646–1648 a portálu Knihověda.cz. 20. ročník konference AKM byl výjimečný také tím, že probíhal tři dny. Dva dny se konala klasická konference a třetí den byl uspořádán praktický seminář o správě a uchovávání kulturního dědictví v digitalizované a nativně digitální formě.

Organizátoři již odtajnili datum příští konference, která bude letos opět dvoudenní a uskuteční se ve dnech 2. a 3. 12. 2020. Více informací, včetně seznamu všech příspěvků a prezentací z uplynulých ročníků, naleznete na https://www.skipcr.cz/akce-a-projekty/akce-skip/archivy-knihovny-muzea-v-digitalnim-svete.

 

 

 

Tůmová, Markéta. 20 ročníků konference Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě. Informace [online]. , č. [cit. 2020-08-11]. ISSN 1805-2800. Dostupné z: https://www.lib.cas.cz/casopis_informace/20-rocniku-konference-archivy-knihovny-muzea-v-digitalnim-svete/

Tisknout stránku