2. konference EFI – Strategické plánování v knihovnách v ČR a zahraničí: akvizice elektronických informačních zdrojů

 

Dne 8. 11. 2012 se v Ballingově sále Národní technické knihovny (NTK) konala konference „Strategické plánování v knihovnách v ČR a zahraničí: akvizice elektronických informačních zdrojů“. Konference byla pořádána v rámci projektu „Efektivní informační služby NTK“ a letos byla již třetí v pořadí.

O projektu

Projekt „Efektivní informační služby NTK“ se v nezkrácené podobě nazývá Efektivní informační služby pro veřejnost a státní správu a „je realizován s podporou Evropského sociálního fondu v ČR (ESF) v rámci tematického Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ).“ Projekt byl podán v roce 2010, v roce 2011 byly zahájeny práce a má být ukončen k 31. 1. 2014. Finanční podpora činí 31 759 450 Kč.

Program 2. konference EFI

Všechny příspěvky byly zajímavé a inspirativní. Jsou uloženy v repozitáři NTK ve formě videozáznamu ve formátu MP4 a prezentace ve formátu PDF.

Zajímá Vás budoucnost knihoven? Chcete se dozvědět o New Invisible College? Víte, jaký je rozdíl mezi 1. a 2. módem produkce znalostí? Co myslíte, co mělo větší vliv na rozvoj společnosti? Vynález knihtisku nebo digitalizace? A co informační a průmyslová revoluce? Budou se IT rozvíjet v nadcházejícím století stejnou rychlostí? Víte, že „adhokracie“

nahradila hierarchické systémy? Jaké jsou nové trendy šíření vědění? A jak je realizován Open Access v ČR? Poslechněte si prof. Jiřího Zlatušku!

Informace

 

 

 

Tomanová, Hana. 2. konference EFI – Strategické plánování v knihovnách v ČR a zahraničí: akvizice elektronických informačních zdrojů. Informace [online]. , č. [cit. 2019-07-19]. ISSN 1805-2800. Dostupné z: https://www.lib.cas.cz/casopis_informace/2-konference-efi/

Tisknout stránku