15. ročník konference Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě

 

Ve dnech 26. a 27. listopadu 2014 proběhl v Národním archivu v Praze již 15. ročník konference Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2014. Dle úvodních slov Víta Richtera, který provázel celou konferencí, zájem o tuto akci každý rok roste. Z původně jednodenního semináře s devíti příspěvky došlo k postupnému rozšiřování až na letošních 30 příspěvků rozložených do dvoudenní konference.

Jednotlivé příspěvky byly věnovány nejen úplným novinkám, ale informovaly i o průběhu projektů představených v minulých letech. Pravidelní účastníci této konference tak mohou sledovat vývoj a změny probíhající v digitálním světě archivů, knihoven a muzeí.

V prvním příspěvku Luděk Rašek z CGI referoval o průběhu letos končícího projektu Národní digitální knihovny. V rámci tohoto projektu bylo v NDK a MZK ke dni 26. 11. 2014 zdigitalizováno 101 433 svazků obsahujících 25 223 771 stran. Cílem je do konce roku 2014 zdigitalizovat celkem 26 milionů stran a ty následně zpřístupnit veřejnosti. Tomuto projektu byl věnován i následující příspěvek, ve kterém Michal Indrák zhodnotil zkušenosti z provozu digitalizační linky v Moravské zemské knihovně.

Digitalizaci se věnovali i Alojz Androvič a Ivan Ciglan z Univerzitní knihovny v Bratislavě v příspěvku Dlhodobá ochrana digitalizovaného kultúrneho dedičstva na Slovensku.

Velice zajímavý příspěvek přednesl Jan Šejbl z Národního muzea – Náprstkova muzea. V roce 2011 dostalo Národní muzeum darem unikátní fotografickou pozůstalost po Archibaldu Václavu Novákovi z Vodňan, obsahující 868 skleněných diapozitivů, 520 negativů k výrobě diapozitivů a 12 celuloidových negativů. A. V. Novák (1895–1979) procestoval v letech 1919–1921 USA a Tahiti a později 1926–1927 velkou část Asie včetně Japonska. Zážitky z těchto cest zpracoval nejen v sedmi cestopisech a ve čtyřdílné románové autobiografii, ale objevují se i v jeho povídkách a románech. (Dva tituly máme i v našem knižním fondu). V době svého pobytu v USA v letech 1919–1921 pořádal přednášky pro krajany doprovázené diapozitivy z Československa, z nichž se dochovalo 71 diapozitivů a 1 negativ. Od roku 1921 jezdil po celém Československu a pořádal cestopisné přednášky o USA, Tahiti a Oceánii doprovázené „nádhernými světelnými obrazy“. Po návratu z Asie organizoval přednášky o Sumatře a Malajsii, Barmě, Vietnamu, Kambodži, Koreji a Rusku, dále o Číně a Japonsku, všechny provázené barevnými diapozitivy. V pozůstalosti se dochovaly i diapozitivy s nápisy „Vítáme Vás!“ a „Přestávka“. Všechny tyto snímky byly mnoho let bez povšimnutí uloženy v krabici. Po obdržení tohoto daru pracovníci Národního muzea nález vyčistili, nově uložili. Nejvíce poškozené snímky, celkem 80 negativů a 169 diapozitivů, zrestaurovala Mgr. Tereza Cíglerová. Následně proběhla digitalizace a elektronická evidence těchto snímků. Veřejnosti jsou tyto snímky přístupné na http://esbirky.cz/hledat/fond/4502438?sort=name&itemsPerPage=20

Nejen pro archiváře a genealogy je určen projekt Archivní Vademecum Zemského archivu v Opavě. Webová databáze zpřístupňuje informace o fondech a sbírkách tohoto archivu. Na webových stránkách jsou archivní fondy, matriky, stabilní katastr, soupis vedut a knihovna.

Mezi další zajímavé projekty, které byly na této konferenci představeny, bezpochyby patří Virtuální studovna Divadelního ústavu, o níž hovořil Ondřej Svoboda z Institutu umění. Tato Virtuální studovna je jednotným přístupovým rozhraním ke všem dostupným informačním databázím Divadelního ústavu. Je zde např. databáze záznamů o inscenacích českých divadel od roku 1945 nebo plně digitalizovaný scénografický fond.

O využití portálu Badatelna.eu, který je veřejnosti k dispozici od září 2013, informovali Zdeněk Matych ze společnosti LemonBone a Martin Šuraba z Národního archivu.

Další blok přednášek byl věnován virtuálním mapovým sbírkám, digitálnímu depozitáři, knihovnickému systému Koha a evropskému projektu LoCloud.

Za naši knihovnu podala informace o projektu Roadmap Centrálního portálu knihoven a jeho přínosu pro uživatele Bohdana Stoklasová. V prezentaci nazvané Výstupy projektu Česká digitální knihovna představil Martin Lhoták Krameria 5 a ProArc NDK – open source řešení pro digitalizaci a digitální knihovnu.

Krameriovi se z pohledu uživatele již několik let věnuje Aleš Brožek ze Severočeské vědecké knihovny. I jeho letošní příspěvek obsahoval zajímavé informace a věcné připomínky týkající se jednotlivých – v současnosti používaných – verzí Krameria.

Nejvášnivější diskuze proběhla po prezentaci Katariny Morvai a Davida Budského z Ateliérů Bonton Zlín. Jejich příspěvek uvedený pod názvem Piql: Bezpečný a trvalý způsob zachování důležitých digitálních dat nabízel k uchování digitálních dat technologii piql, pomocí které se data zapíší na bezpečný piqlFilm, a dále možnost bezpečného uložení těchto filmů v Ateliérech Bonton Zlín. Data lze uložit v binárním kódu, jako mikrosnímky, nebo jako kombinaci digitálního a vizuálního uložení. Dle diskutujících se však jedná o krok zpět (mikrofilmování se již používalo), který nezaručuje bezpečnou ochranu dat. Navíc prezentovanou dlouhodobou životnost (500 let) nelze doložit.

Na závěr konference vystoupila Adéla Faladová z Ministerstva kultury s příspěvkem Osiřelá díla a novela autorského zákona. Nejenže vymezila pojem „osiřelé dílo“, ale představila také novinky pro užití těchto děl a obsah a časový harmonogram připravované (vládní) novely Autorského zákona.

Jednotlivé prezentace je možné shlédnout na http://www.skipcr.cz/akce-a-projekty/akce-skip/archivy-knihovny-muzea-v-digitalnim-svete.

 

 

 

Nezbedová, Martina. 15. ročník konference Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě. Informace [online]. , č. [cit. 2021-09-17]. ISSN 1805-2800. Dostupné z: https://www.lib.cas.cz/casopis_informace/15-rocnik-konference-archivy-knihovny-muzea-digitalnim-svete/

Tisknout stránku