Afiliace: Redakční rada zpravodaje Informace – Knihovna AV ČR, v. v. i.

2013, č. 2
Oznámení Redakční rady