Vavříková, Lucie

Titul: Mgr.
Jméno: Lucie
Příjmení: Vavříková
Afiliace: Ústav informačních studií a knihovnictví FF UK, Technologické centrum AV ČR

2011, č. 3-4
Konference ENID – aktéři a sítě evropské vědy (Řím)

2011, č. 1-2
Zpráva ze semináře Organizace sběru dat do RIV