Kopková, Květa

Jméno: Květa
Příjmení: Kopková
Titul: , BBus.
Afiliace: Knihovna AV ČR, v. v. i. – Oddělení správy knihovních systémů

2012, č. 4
Mezinárodní konference Knowledge, Research, Education – KRE 12