Humhalová, Jana

Jméno: Jana
Příjmení: Humhalová
Afiliace: Knihovna AV ČR, v. v. i. – Oddělení meziknihovních služeb

2014, č. 1
Virtuální polytechnická knihovna (VPK)