Froňková, Denisa

Jméno: Denisa
Příjmení: Froňková
Titul: , DiS.
Afiliace: Knihovna AV ČR, v. v. i. – Oddělení meziknihovních služeb

2013, č. 2
Mezinárodní meziknihovní výpůjční služby (MMVS)