Doktorová, Andrea

Titul: Mgr.
Jméno: Andrea
Příjmení: Doktorová
Afiliace: ředitelka Ústřední knihovny Slovenské akademie věd (ÚK SAV)

2012, č. 3
Ústredná knižnica Slovenskej akadémie vied a knižnično-informačná sieť SAV (KIS SAV)