Sběr 2020

Popis údajů RIV 2020            Definice druhů výsledků             Hromadný dopis a Příloha  – Jednotný systém afiliací pracovišť AV ČR v publikačních  výstupech (ze dne 18. 9. 2017)       Metodika M17+       Dotazy na tým RVVI

 

1. Novinky ve zpracování
2. Doplnění autorit projektů CEP do ASEP
2. Upozornění k patentům

 

Novinky ve zpracování

Ve formulářích je nyní možné změnit Druh dokumentu (výsledku). Po přihlášení do katalogu vyhledáte záznam a v nabídce najdete možnost Změnit druh dok.

U záznamů s rokem vydání 2020, které se letos do RIV neodevzdávají, si zpracovatelé mohou změnit rok sběru na 2021. Mohou si tedy záznamy zapsat, ale zatím je neposílat do RIV. Do RIV se takové záznamy posílají pouze v odůvodněných případech – zejména kvůli návaznosti na ukončený projekt na vyžádání poskytovatele.

Doplnění autorit projektů CEP do ASEP

Vystavujeme tabulku doplneni_projektu_AV_2019.xlsx s projekty, které mají rok zahájení 2019 a je potřeba jejich autority doplnit do ASEPu.

Vyberte si projekty svého ústavu, ve sloupci B je popsáno, co je potřeba udělat (zeleně – údaje ke kontrole, červeně – k doplnění), ve sloupci C je odkaz do databáze CEP, kde ověřte a případně doplňte ostatní příjemce z AV ČR. Doplňte i ostatní údaje včetně anglického názvu ze sloupce G a kódů oborů OECD ve sloupcích J, K, L.

O dokončení úprav (do konce ledna 2020) nás informujte mailem – (předmět: zkratka ústavu – doplnění projektu).

Upozornění k výsledkům druhu P

Je potřeba provádět každoroční kontrolu využití patentů.

viz Metodika: Předkladatel uvede každoročně do RIV údaje o užití patentu (ne/uplatnění patentu, prodané licenci apod.), které jsou předmětem meziročních kontrol. Po pěti letech je patent automaticky evidován jako neuplatněný, nebude-li předkladatelem doloženo jinak.