Sběr 2020

Popis údajů RIV 2019            Definice druhů výsledků             Hromadný dopis a Příloha  – Jednotný systém afiliací pracovišť AV ČR v publikačních  výstupech (ze dne 18. 9. 2017)       Metodika M17+          Upozornění k patentům

 

Upozornění k výsledkům druhu P

Je potřeba provádět každoroční kontrolu využití patentů.

viz Metodika: Předkladatel uvede každoročně do RIV údaje o užití patentu (ne/uplatnění patentu, prodané licenci apod.), které jsou předmětem meziročních kontrol. Po pěti letech je patent automaticky evidován jako neuplatněný, nebude-li předkladatelem doloženo jinak.