Opravy RIV 2019/11

Oslovili nás poskytovatelé s upozorněním na možné chyby
– postup oprav

  1. Kontrola požadavků na opravy a smazání z RIV ze srpnových oprav
  2. Požadavky na opravy a kontrolu duplicit od poskytovatelů
  3. Již zadané požadavky na opravu v RIV
  4. Generování a zaslání souborů
  5. Termíny – soubory je nutné generovat v den termínu!
  6. Jak vyřešit smazání duplicity z důvodu přidání projektu (záznamy mimo ASEP)

1. Kontrola požadavků na opravy a smazání z RIV ze srpnových oprav
Zkontrolujte, zda byly opraveny a smazány záznamy v RIV. U záznamů, které byly v pořádku opraveny a smazány, zadejte (nebo smažte) odpovídající příznak, více je v návodu Kontrola záznamů opravených nebo smazaných z RIV. Zkontrolujte také, zda byly do RIV dodány všechny nové záznamy k ukončeným projektům.

2. Požadavky na opravy a kontrolu duplicit od poskytovatelů
Soubor chyby_duplicity_RIV.xlsx je zde ke stažení. Obsahuje záznamy ke kontrole od poskytovatelů (netýká se všech ústavů). Jedná se o opravu chybně zadaných údajů:

List „chyby_RIV“ – vyfiltrujte ústav ve sloupci E, ve sloupci B je komentář k chybě, ve sloupci J zjistíte sysno záznamu – poslední šestičíslí – RIV/68378271:_____/17:00481245
List „duplicity_RIV“ – vyfiltrujte ústav ve sloupci D, ve sloupci I zjistíte sysno záznamu – poslední šestičíslí.

Podle vyjádření poskytovatele je třeba duplicitní záznamy, vytvořené kvůli doplnění projektu smazat a zaslat nový záznam se všemi projekty (v případě nejasností nás kontaktujte).

Proveďte požadovanou opravu (doplňte mazací nebo opravné kódy do záznamu, který budete opravovat nebo mazat), případně nám pošlete vyjádření autora, pokud se duplicita mazat nebude.
Mazací a opravné kódy zadávejte za VŠECHNY poskytovatele a VŠECHNY spolupracující ústavy, kteří se v záznamu vyskytují.
Tyto opravy nezapisujte do formuláře požadavků na opravu v RIV.

3. Požadavky na opravu v RIV a generování souborů
Pokud máte zadané nějaké požadavky na opravu v RIV, je možné je připojit k opravám, které požadují poskytovatelé (viz bod výše). Zahrnuty budou požadavky zadané k 23. 10., nově zadané budou čekat do jarního sběru. Do již zadaných požadavků zadejte opravné nebo mazací kódy, (taktéž za VŠECHNY poskytovatele a VŠECHNY spolupracující ústavy).

4. Generování a zaslání souborů
Vygenerujte opravné a/nebo mazací soubory, zkontrolujte webovou kontrolní službou a zašlete přes Filesender do KNAV (viz Výstupy RIV). Soubory zaslané jinak než přes Filesender nebudeme přijímat.
!!!  Pokud budete v dodávce zasílat i záznamy, které jste zadávali přes formulář požadavků, připište do zprávy pro příjemce ve Filesenderu jejich systémová čísla, ať víme, že vaše soubory obsahují i tyto opravy/mazání.

5. Termíny
Soubory vygenerujte v den termínu (případně po domluvě), kvůli ústavním spolupracím.

   6. 11.   týká se pouze UFA a UVGZ – termín pro MZe,
 13. 11.   konečný termín pro ostatní poskytovatele

 

6. Duplicity mimo ASEP z důvodu přidání projektu do RIV
a) Nastavte vyhledávání ve Zdrojích i pro publikační činnost mimo ASEP (Vyhledávání – Zdroje – Publikační činnost mimo ASEP),
b) vyhledejte záznam podle názvu,
c) do obou záznamů doplňte mazací kódy (za všechny poskytovatele a spolupracující ústavy),
d) v původním záznamu bude v mazacích polích příznak O – oprava v poli Příznak Výmaz/Oprava, v záznamu mimo ASEP bude příznak V – výmaz,
e) zkontrolujte, zda je v původním záznamu zapomenutý projekt,
f) pošlete nám sysna obou záznamů ke kontrole, převedeme původní záznam do roku sběru 2019 a také doplníme příznak v poli 969f (doplnit do RIV),
g) vygenerujte mazací soubory (výstup 5.2) a nové soubory (výstup 3.3 – doplnění záznamu do RIV,), zkontrolujte verze souborů podle vlastní evidence.
!!! Pokud je v záznamu spolupráce, nezapomeňte upozornit spolupracující ústavy na export souborů.
Po smazání záznamů v RIV bude možné smazat i záznam mimo ASEP z ASEPu. Původní záznam v ASEP zůstává.

Obraťte se na nás, pokud něco není jasné.