Úprava oddělení

Kontrola výstupu Autority autorů

Zkontrolujte prosím výstupu Autority autorů (viz návod), zda jsou u autorů správná oddělení a zda jsou všude vyplněna. Výstup slouží pro vaší kontrolu, nic nám nezasílejte. Ve výstupu jsou již nové sloupce, těch si prosím nevšímejte. Stejně tak polí pro tým autora. Na konci září proběhne import do autorit do nových polí z tabulek, které jste nám zaslali v létě.

Sjednocení názvů oddělení

V ASEP jsou oddělení zapisována různým způsobem. Vyplňujeme jedno pole, do kterého se zapisuje forma, kterou zvolili zpracovatelé jako nejčastěji používanou na pracovišti (česká forma názvu oddělení, anglická forma názvu oddělení, zkratky). Na Analytikách ASEP se používá tabulka, aby se oddělení vyskytovala ve správné jazykové verzi.

Z vedení AV přišel požadavek na sjednocení a úpravu názvů oddělení. Pro sjednocení zápisu bude struktura zápisu oddělení upravena tak, že pro každou formu názvu bude jedno podpole (název česky, název anglicky – povinné vyplnění, zkratka česky, zkratka anglicky, pořadí – nepovinné vyplnění).

Postup:

  1. Stáhněte si soubor, kde je v prvním listě aktuální seznam nahlášených názvů oddělení v ASEP –  zde
  2. Soubor uložte jako: oddeleni_zkratka_ustavu.xls (příklad oddeleni_KNAV.xls)
  3.  Zkontrolujte názvy oddělení a doplňte verzi, která chybí. Povinná je anglická verze a český překlad.
  4. V online katalogu ASEP, ve Slovníku si vyhledejte Oddělení vašeho ústavu a zkontrolujte, že máte v tabulce překlady ke všem variantám oddělení použitých v záznamech. Chybějící doplňte.
  5. Zašlete soubor na: arl@lib.cas.cz, Předmět: oddeleni:zkratka_ustavu (oddeleni:KNAV), Termín: 15. 8. 2019. Přijetí souboru nebudeme potvrzovat.
  6. Do mailu připište, jaký rozsah roku oddělení sledujete: od roku 2010, od roku 2014, jiný – specifikujte, jak s odděleními pracujete vy nebo autoři – jaká časová období se v ústavu sledují (někde stačí zobrazit posledních pět let, jinde 10 let a některá pracoviště pracují s ještě delším časovým údajem. Vzhledem k tomu, že se oddělení mění, ruší, přejmenovávají, někdo je nepoužívá, tak nás zajímá jak s odděleními ústavy pracují, abychom systém nastavili správně).

Poznámka k postupu

Vyfiltrujte si oddělení  svého ústavu, zde uvidíte použité názvy oddělení a jejich překlady.

Ústav Název_cze_použitý_v_ASEP Název_eng_použitý_v_ASEP Název_cze Název_eng Zkratka_cze Zkratka_eng Pořadí Časové určení česky Časové určení anglicky Zrušeno
ARUB-Q Archiv Archive
ARUB-Q Středisko pro výzkum paleolitu a paleoetnologie Research Centre for the Palaeolithic and Palaeoethnology
ARUB-Q Středisko pro výzkum doby římské a doby stěhování národů Research Centre for the Roman Period and the Migration Period
ARUB-Q Středisko pro slovanskou a středověkou archeologii Research Centre for Slavonic and Medieval Archaeology
ARUB-Q Oddělení moravskoslezského pravěku Department for Moravia-Silesia Prehistory
ARUB-Q Referát archeologické památkové péče Archaeological Monument Care Department
BTO-N Laboratoř diagnostiky autoimunitních onemocnění Laboratory of Diagnostics of Autoimmune Diseases do 31.12.2014 until 31.12.2014 zrušeno

Do pole Název_cze, Název_eng zapište aktuální název oddělení v češtině resp. v angličtině tak, jak by se měla zobrazovat na Analytikách ASEP. Pokud je vše stejné jako doposud, nakopírujte sloupce Název_cze_použitý_v_ASEP a Název_eng_použitý_v_ASEP.

Zkratka oddělení – Pokud pracoviště používá zkratky oddělení, vyplňte pole Zkratka_cze, Zkratka_eng, aby bylo možné je zobrazovat i nadále na Analytikách ASEP.

Pořadí oddělení – Na Analytikách ASEP se zobrazují oddělení abecedně. Pokud byste chtěli změnit pořadí zobrazených oddělení, vyplněte pole pořadí – číslicí (1,2..).