RIV

Aktuálně

 

18.1.2017 Hodnocení 2015 zde.  Vysvětlivky ke zkratkám a kódům zveřejněny na stránkách RVVI.
Kód vyřazení O
– informace předkladateli na opravu – podrobnější popis problému v textu                                             Kód vyřazení V – návrh OVHP na vyřazení
Kód vyřazení T – rok sběru < 2010

Výsledky vyřazené OVHP s odůvodněním zde V 1. listu Seznam výsledků, ve sloupci J – Poznámka k vyřazení, ve sloupci K, L a M – Důvody vyřazení. Ve 2. listu Číselník vyřazení je popis jednotlivých důvodů vyřazení.

Vyjádření a připomínky k rozporům směřujte na sladka.lucie@vlada.cz.

Dotazy ke konkrétním případům je možné zaslat na arl@lib.cas.cz (předmět mailu Hodnocení RIV 2015:ústav).

13.1.2017 – Národní knihovna stanovila termín fyzického dodání publikací pro hodnocení RIV na 20. 4. 2017. Více ZDE.


15.11. Na stránkách RVVI byly zveřejněny prezentace ze setkání uživatelů IS VaVaI 2.0.

8. 9. Získali jsme informaci z RIV, že zřejmě na konci září budou přijímat opravy. Zatím nemáme konkrétní informace, jak to bude fungovat. Pokud budete chtít výmaz nebo opravu v RIV, zadejte požadavek,  a vyčkejte, budeme vás informovat.

Nový RIV bude zde: https://www.rvvi.cz/

1.6. 2016 – RIV, CEP, CEZ není v provozu

Vyjádření k Informačnímu systému VaVaI zde

10. 5. 2016

Poskytovatelé posílají požadavky na opravu záznamů. MSM – zaslal požadavky přes KNAV, MV zasílá požadavky přes ředitele.

Informace o tom jak postupovat budou zde.

II. pilíř

8. 3. 2016 – informace k II, pilíři a termín odevzdání dat předal ing. Horníček ředitelům pracovišť

II. pilíř je v současné době pozastaven, konkrétní pokyny předá ing. Horníček ředitelům ústavů.  Informace k II pilíři jsou zde.

RVVI schválila uplatnění záporných bodů při hodnocení výzkumných organizací:

Rada vlády pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI) schválila na svém zasedání 29. ledna 2016 uplatnění záporných bodů při hodnocení výsledků výzkumných organizací. Takzvané sankce se uplatňují v případě, že podle hodnoticích panelů nesplnil výsledek definici vědeckého výstupu a získal 0 bodů. Uplatnění záporných bodů se týká celkem 7,5 % všech výsledků, které byly ohodnoceny 0 body. Výše navrhovaných záporných bodů představuje 0,05 % celkové bodové hodnoty rozdělované v Hodnocení 2014.

„Ve vztahu k výdajům státního rozpočtu na výzkum, experimentální vývoj a inovace se nebude v případě uplatnění záporných bodů jednat o vysokou částku, sankce mají především výchovný charakter,“ upozornil místopředseda vlády pro vědu, výzkum a inovace a předseda RVVI Pavel Bělobrádek. Dodal také, že Komise pro hodnocení výsledků výzkumných organizací je připravena komunikovat s jednotlivými poskytovateli, do jejichž kompetence spadají dotčené výzkumné organizace, způsob nápravy a vhodná opatření.

 

Důležité odkazy: