Pro zpracovatele

Zpracovatelé ASEP        Požadavky na opravu v RIV         Sběr 2020      Druhy dokumentů        Popis polí

  1. Kontrola oddělení v autoritách autorů
  2. Interní programy – projekty AV ČR
  3. Klient
  4. Alerty do WOS
  5. Ukládání smluv 

Aktuálně:

24. 3. 2020
V tabulce Konečné soubory budeme postupně zveřejňovat počty záznamů jednotlivých ústavů pro poskytovatele.
19. 3. 2020
Repozitář je dostupný 10:15

Repozitář není dostupný, závada je nahlášena. 7:30

6. 3. 2020
Na stránky Sběr 2020 jsme přidali informace ze semináře RVVI ke struktuře RIV2020 a jejich aplikace v ASEP.
20. 2. 2020
Ve sběru 2020 bylo doplněno doporučení na zápis nového pole Způsob publikování včetně tipů tipy na zjištění způsobu publikování (taktéž v nápovědě v poli ve formulářích). Přehledný návod ZDE.
17. 2. 2020
Termín překlopení roku sběru byl stanoven na 7. 4. 2020. Další informace k termínům poskytovatelů aktualizujeme na stánce Sběr 2020.
31. 1. 2020
Na stránkách IS VaVaI byl  zveřejněn dokument popisující postup při vykazování spolupráce s velkými výzkumnými infrastrukturami (VVI).
2.1. 2020
Druh dokumentu výsledku je možné měnit i ve formulářích, stejně tak i rok sběru výsledku. Více viz Sběr 2020 – Novinky.

Probíhá kontrola importu nových polí oddělení do autorit autorů (do 12. 1. 2020).

1. Kontrola oddělení v autoritách autorů

Dokončujeme kontrolu importu nových polí pro oddělení autorů a prosíme zpracovatele o kontrolu, zda jsou tato nová pole doplněna u všech autorů, kteří publikovali v letech 2015-2019.
Vyexportujte si výstup Autority autorů, roky publikování v rozmezí 2015,2019 (mezi roky je čárka bez mezer).
V souboru ve sloupci N a O jsou pole oddělení v češtině a v angličtině. Pokud u vašich autorit nejsou tyto sloupce vyplněné, doplňte oddělení do autority autora.
Kontrolu proveďte do 12. 1. 2020. Není třeba nahlašovat, že jste kontrolu dokončili.

2. Interní projekty AV ČR

Podle pokynů KAV doplňujeme do ASEP autority projektů, kde je uvedený poskytovatel AV. Uvádějte je do záznamů, povinnost zápisu je dána termínem vydání směrnice k příslušnému internímu programu. Je možné zpětné zapisování.

– Bilaterální spolupráce,
– Fellowship J. Dobrovského,
– Akademická prémie – Praemium Academiae,
– Program na podporu mezinárodní spolupráce začínajících výzkumných pracovníků,
– Strategie AV21.

Návod na zápis je na stránkách podpory.

2. Klient

Pokud chcete nainstalovat klienta na nový počítač, napište si o odkaz na stažení. Heslo k instalaci sdělujeme jen telefonicky – 221 403 471.

 

3. Aktuální alerty do WOS

Aktualizovali jsme pro vás alerty do WOS, jsou ke stažení zde. Manuál jak si alerty nastavit je ke stažení zde.

4. Ukládání smluv

Na základě Interního předpisu Akademie věd ČR na pokyn Akademické rady Akademie věd ČR č. 3 ze dne 19. června 2018, o evidenci předmětů chráněných právem duševního vlastnictví a jejich využívání, byl upraven systém ASEP pro uložení smluv k záznamům.

Smlouvy budou přístupné pouze kontrolním orgánům AV.  Popis.