Pro zpracovatele

Zpracovatelé ASEP        Požadavky na opravu v RIV         Sběr 2019       Druhy dokumentů        Popis polí

1. Interní programy – projekty AV ČR
2. Klient
3. Alerty do WOS
4. Ukládání smluv 

Aktuálně:

4. 9. 2019
Do ASEP byly nahrány IF za rok 2018.
14. 8. 2019
Dne 14.8.2019 od 18:00 bude laděna konfigurace serveru a je možné, že nastanou občasné výpadky v našich službách poskytovaných na internetu, tedy včetně repozitáře ASEP, forumlářů a klienta.
16. 7. 2019
Byl vystaven soubor s přehledem oddělení jednotlivých ústavů spolu s pokyny k sjednocení a úpravě názvů oddělení.
12. 7. 2019
V rámci kontrol před Hodnocením 2020 byl vystaven soubor s kontrolami záznamů ve WOS za roky vydání 2014-2018.
 12. 7. 2019
Stáhněte si aktuální alerty do WOS pro váš ústav.
25. 3. 2019
K překlopení roku sběru dojde dnes, 25. 3. 2019 v 18 hod.
Po 18 hod. prosím nepracujte.
25. 3. 2019
Z technických důvodů nedošlo k překlopení roku sběru. Během dnešního dne vás budeme informovat, kdy k překlopení dojde.
23. – 24. 3. 2019
Překlopení roku sběru proběhne během víkendu 23. – 24.3. V tuto dobu prosím do záznamů nezasahujte.
19. 3. 2019
Dnes mezi 20 a 21 hod. bude firma Cosmotron provádět úpravy v systému. Nebudou přístupné formuláře, klient, ani online katalog. Děkujeme za pochopení.
7. 3. 2019
Překlopení roku sběru proběhne v pondělí 25. 3. 2019. Záznamy za aktuální rok sběru zapište prosím do pátku 22. 3. 2019. Více informací na stránce Sběr 2019.
1. 3. 2019
Po přihlášení nefungují odkazy v my ASEP ani vyhledávání. Problém řešíme s firmou. Problém je vyřešen.
26. 2. 2019 V případě, že vám byl na ústav zaslán email z TAČR s Pokyny k předávání výsledků do databáze RIV pro rok 2019 a informace, že máte data předávat přes VaVER, na tento email prosím neberte zřetel. Předávání dat zůstává stejné jako v minulých letech a bude probíhat prostřednictvím KNAV.
26. 2. 2019 Problém je vyřešen.
Při úpravě autorit autorů došlo k problémům, které firma odstraňuje.
22. 2. 2019
Problém je odstraněn, nyní lze záznamy editovat.
Nelze editovat uložené záznamy. Žádáme u firmy nápravu.
20. 2. 2019
Systém je připraven k ukládání smluv.
Pokyny k ukládání smluv dostanete až v březnu, zatím nic neukládejte. Děkujeme za pochopení.
24. 1.2019 V rámci přípravy systému ASEP k problematice duševního vlastnictví se již nyní ve formulářích zobrazuje nově pole „Smlouva“ s příslušnými podpoli. Zatím tato pole nevyplňujte, protože úprava není hotová. Vyčkejte až vám dáme bližsí instrukce. Budeme vás informovat.

1. Interní projekty AV ČR

podle pokynů KAV doplňujeme do ASEP autority projektů, kde je uvedený poskytovatel AV. Uvádějte je do záznamů, povinnost zápisu je dána termínem vydání směrnice k příslušnému internímu programu. Je možné zpětné zapisování.

– Bilaterální spolupráce,
– Fellowship J. Dobrovského,
– Akademická prémie – Praemium Academiae,
– Program na podporu mezinárodní spolupráce začínajících výzkumných pracovníků,
– Strategie AV21.

Návod na zápis je na stránkách podpory.

2. Klient

Pokud chcete nainstalovat klienta na nový počítač, napište si o odkaz na stažení. Heslo k instalaci sdělujeme jen telefonicky – 221 403 471.

3. Aktuální alerty do WOS

Aktualizovali jsme pro vás alerty do WOS, jsou ke stažení zde. Manuál jak si alerty nastavit je ke stažení zde.

4. Ukládání smluv

Na základě Interního předpisu Akademie věd ČR na pokyn Akademické rady Akademie věd ČR č. 3 ze dne 19. června 2018, o evidenci předmětů chráněných právem duševního vlastnictví a jejich využívání, byl upraven systém ASEP pro uložení smluv k záznamům.

Smlouvy budou přístupné pouze kontrolním orgánům AV.  Popis.