Analytika ASEP

Knihovna Akademie věd České republiky je pověřena od roku 1994 koordinací sběru dat a správou záznamů o výsledcích základního výzkumu, které vznikají na 54 pracovištích Akademie věd České republiky (dále AV ČR). Bibliografické záznamy i plné texty publikací jsou shromážděny v Institucionálním repozitáři AV ČR, data jsou uložena v databázi ASEP v modulu Evidence publikací knihovního systému Advanced Rapid Library (ARL).

Programová nadstavba Analytika ASEP slouží pro zobrazení analytických přehledů, je založená na kombinaci dotazů a výpočtů nad daty v ASEP, které v online katalogu nelze zobrazit.

Aplikace je přístupná na adrese: https://www.lib.cas.cz/arl/.

Analytika ASEP – struktura