Úvod do ASEP

Evidence výsledků vědecké práce v  AV ČR

Dle směrnice Akademické rady č. 4 /2013 ze dne 12. 3. 2013 „Tvorba a využívání celoakademické databáze ASEP“, ústavy AV ČR mají povinnost ukládat záznamy o výstupech základního výzkumu  do  společné databáze ASEP.

Databáze ASEP obsahuje bibliografické záznamy o výstupech vědeckého výzkumu v ústavech AV ČR v úplnosti od roku 1993. Od roku 2012 je možno k bibliografickým záznamům ukládat plné texty dokumentů  – ASEP je zároveň institucionálním repozitářem. Záznamy i plné texty dokumentů jsou uloženy v knihovním systému Advanced Rapid Library (ARL) – firmy COSMOTRON s. r. o. – v modulu „Evidence publikační činnosti (EPCA)“.

Výsledkem výzkumné činnosti v AVČR jsou publikované a nepublikované výstupy. Počet typů dokumentů v ASEP postupně vzrůstá a datová struktura se rozšiřuje.

Data jsou veřejně přístupná buď prostřednictvím  on-line katalogu Repozitář ASEP (2005), nebo lze využít webové aplikace Analytika ASEP (2009) k zobrazení různý bibliografických přehledů a grafických výstupů, které se týkají ústavů, oddělení i jednotlivých výzkumníků.

Každé pracoviště AV ČR má zodpovědnou osobu – zpracovatele(ku), která je správcem dat uložených do ASEP – zajišťuje zpracování, kontroly, tvorbu xml souborů pro Rejstřík informací o výsledcích VaVaI (RIV). Data se do systému ukládají vyplněním formuláře na webu. Na většině pracovišť záznamy vytvářejí pouze zpracovatelé(ky), některé ústavy využívají individuální uživatelské účty autorů či anonymní uživatelské účty, kdy autoři(ky) si své záznamy do systému vloží sami a zpracovatelé jen data zkontrolují a zveřejní.

Knihovna AV ČR koordinuje sběr dat,  zajišťuje úpravy a vývoj celého systému, výstupy pro vedení AV ČR a připravuje školení a semináře pro zpracovatele.