1. sekce

Období: 2014, 2015, 2016, 2017, 2018
Databáze: ASEP

Data ze dne: 18.02.2020 v 18:02:53

Ústav Článek v odborném periodiku
Článek v impaktovaném periodiku
Monografie (český jazyk)
Monografie (cizí jazyk)
Kapitola v monografii (český jazyk)
Kapitola v monografii (cizí jazyk)
Astronomický ústav AV ČR, v. v. i. (ASÚ) 58 603 9 2 2 11
Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. (FZÚ) 174 3567 4 4 0 54
Matematický ústav AV ČR, v. v. i. (MÚ) 96 569 3 16 1 20
Ústav informatiky AV ČR, v. v. i. (ÚI) 76 279 3 4 4 16
Ústav jaderné fyziky AV ČR, v. v. i. (ÚJF) 59 970 3 4 4 26
Ústav teorie informace a automatizace AV ČR, v. v. i. (ÚTIA) 43 409 3 8 2 29