1. sekce

Označit vše / Zobrazit vše / Zrušit označení

Ústav Článek v odborném periodiku
Článek v impaktovaném periodiku
Monografie (český jazyk)
Monografie (cizí jazyk)
Kapitola v monografii (český jazyk)
Kapitola v monografii (cizí jazyk)
ASÚ 70 415 4 1 1 5
FZÚ 162 2725 1 1 0 40
105 513 2 9 1 26
ÚI 68 235 2 5 4 23
ÚJF 51 738 1 4 1 20
ÚTIA 58 372 4 9 1 24
Zobrazit celý název ústavu