1. sekce

Označit vše / Zobrazit vše / Zrušit označení

Ústav Článek v odborném periodiku
Článek v impaktovaném periodiku
Monografie (český jazyk)
Monografie (cizí jazyk)
Kapitola v monografii (český jazyk)
Kapitola v monografii (cizí jazyk)
ASÚ 90 485 3 0 1 7
FZÚ 210 3297 2 3 0 53
125 540 4 11 2 27
ÚI 70 248 5 5 4 29
ÚJF 90 803 2 4 3 23
ÚTIA 85 378 4 10 1 27
Zobrazit celý název ústavu