1. sekce

Označit vše / Zobrazit vše / Zrušit označení

Ústav Článek v odborném periodiku
Článek v impaktovaném periodiku
Monografie (český jazyk)
Monografie (cizí jazyk)
Kapitola v monografii (český jazyk)
Kapitola v monografii (cizí jazyk)
ASÚ 79 544 6 2 2 10
FZÚ 189 3314 2 1 0 49
118 551 2 13 1 28
ÚI 78 254 4 5 5 21
ÚJF 62 869 2 4 1 24
ÚTIA 61 406 3 10 3 29
Zobrazit celý název ústavu