1. sekce

Označit vše / Zobrazit vše / Zrušit označení

Ústav Článek v odborném periodiku
Článek v impaktovaném periodiku
Monografie (český jazyk)
Monografie (cizí jazyk)
Kapitola v monografii (český jazyk)
Kapitola v monografii (cizí jazyk)
ASÚ 85 456 6 2 3 7
FZÚ 181 2927 1 1 0 44
114 542 2 11 1 27
ÚI 76 262 4 5 4 21
ÚJF 55 826 2 4 1 24
ÚTIA 60 407 4 10 2 29
Zobrazit celý název ústavu