1. sekce

Označit vše / Zobrazit vše / Zrušit označení

Ústav Článek v odborném periodiku
Článek v impaktovaném periodiku
Monografie (český jazyk)
Monografie (cizí jazyk)
Kapitola v monografii (český jazyk)
Kapitola v monografii (cizí jazyk)
ASÚ 58 603 9 2 2 11
FZÚ 175 3637 4 4 0 54
97 578 3 16 1 20
ÚI 76 279 3 4 4 16
ÚJF 59 970 3 4 4 26
ÚTIA 43 409 3 8 2 29
Zobrazit celý název ústavu