1. sekce

Označit vše / Zobrazit vše / Zrušit označení

Ústav Článek v odborném periodiku
Článek v impaktovaném periodiku
Monografie (český jazyk)
Monografie (cizí jazyk)
Kapitola v monografii (český jazyk)
Kapitola v monografii (cizí jazyk)
ASÚ 92 508 4 1 1 7
FZÚ 208 3322 2 3 0 54
126 540 4 11 2 28
ÚI 72 248 5 5 4 29
ÚJF 93 813 2 4 3 23
ÚTIA 82 381 4 10 1 27
Zobrazit celý název ústavu