1. sekce

Označit vše / Zobrazit vše / Zrušit označení

Ústav Článek v odborném periodiku
Článek v impaktovaném periodiku
Monografie (český jazyk)
Monografie (cizí jazyk)
Kapitola v monografii (český jazyk)
Kapitola v monografii (cizí jazyk)
ASÚ 70 415 4 1 1 5
FZÚ 164 2667 1 1 0 40
101 486 2 9 1 25
ÚI 66 226 2 5 4 23
ÚJF 48 713 1 4 0 18
ÚTIA 57 359 4 9 1 24
Zobrazit celý název ústavu