1. sekce

Označit vše / Zobrazit vše / Zrušit označení

Ústav Článek v odborném periodiku
Článek v impaktovaném periodiku
Monografie (český jazyk)
Monografie (cizí jazyk)
Kapitola v monografii (český jazyk)
Kapitola v monografii (cizí jazyk)
ASÚ 78 545 9 2 2 10
FZÚ 192 3354 2 1 0 49
118 552 2 14 1 28
ÚI 78 254 4 6 5 21
ÚJF 67 869 2 4 3 24
ÚTIA 61 405 3 10 3 29
Zobrazit celý název ústavu