1. sekce

Označit vše / Zobrazit vše / Zrušit označení

Ústav Článek v odborném periodiku
Článek v impaktovaném periodiku
Monografie (český jazyk)
Monografie (cizí jazyk)
Kapitola v monografii (český jazyk)
Kapitola v monografii (cizí jazyk)
ASÚ 101 504 6 2 2 7
FZÚ 186 3108 1 1 0 47
116 548 2 12 1 29
ÚI 76 253 4 5 4 21
ÚJF 55 847 2 4 1 24
ÚTIA 62 409 4 10 3 29
Zobrazit celý název ústavu