1. sekce

Označit vše / Zobrazit vše / Zrušit označení

Ústav Článek v odborném periodiku
Článek v impaktovaném periodiku
Monografie (český jazyk)
Monografie (cizí jazyk)
Kapitola v monografii (český jazyk)
Kapitola v monografii (cizí jazyk)
ASÚ 70 415 4 1 1 5
FZÚ 166 2790 1 1 0 40
110 531 2 10 1 26
ÚI 76 251 3 5 4 23
ÚJF 54 778 2 4 1 23
ÚTIA 59 390 4 10 2 27
Zobrazit celý název ústavu