Přehled ústavů AV ČR

Období: 2014, 2015, 2016, 2017, 2018
Databáze: ASEP

Data ze dne: 11.12.2019 v 22:12:45

Ústav Článek v odborném periodiku
Článek v impaktovaném periodiku
Monografie (český jazyk)
Monografie (cizí jazyk)
Kapitola v monografii (český jazyk)
Kapitola v monografii (cizí jazyk)
Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i. (ARÚ) 474 62 47 9 112 85
Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i. (ARÚB) 147 29 18 12 26 42
Astronomický ústav AV ČR, v. v. i. (ASÚ) 58 603 9 2 2 11
Biologické centrum AV ČR, v. v. i. (BC) 282 2027 9 7 16 139
Biofyzikální ústav AV ČR, v. v. i. (BFÚ) 20 603 0 0 0 0
Biotechnologický ústav AV ČR, v. v. i. (BTÚ) 11 200 0 0 2 2
Botanický ústav AV ČR, v. v. i. (BÚ) 422 1082 8 16 40 57
Etnologický ústav AV ČR, v. v. i. (EÚ) 420 24 63 9 105 60
Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i. (FGÚ) 35 735 1 3 11 28
Filosofický ústav AV ČR, v. v. i. (FLÚ) 580 37 129 56 338 203
Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. (FZÚ) 180 3506 4 4 0 50
Geofyzikální ústav AV ČR, v. v. i. (GFÚ) 72 194 3 1 2 14
Geologický ústav AV ČR, v. v. i. (GLÚ) 132 392 35 8 41 27
Historický ústav AV ČR, v. v. i. (HÚ) 417 1 155 33 287 168
Knihovna AV ČR, v. v. i. (KNAV) 139 0 2 1 13 1
Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i. (MBÚ) 103 1214 1 2 6 53
Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i. (MSÚ-A) 206 6 92 15 111 38
Matematický ústav AV ČR, v. v. i. (MÚ) 97 583 3 16 1 20
CERGE UK (NHÚ) 33 142 3 2 2 9
Orientální ústav AV ČR, v. v. i. (OÚ) 88 6 14 7 33 31
Psychologický ústav AV ČR, v. v. i. (PSÚ) 28 150 10 4 40 32
Slovanský ústav AV ČR, v. v. i. (SLÚ) 129 0 12 13 56 38
Sociologický ústav AV ČR, v. v. i. (SOÚ) 159 119 39 14 104 76
Středisko společných činností AV ČR, v. v. i. (SSČ) 2 0 7 0 3 0
Ústav anorganické chemie AV ČR, v. v. i. (ÚACH) 6 331 1 1 2 7
Ústav biologie obratlovců AV ČR, v. v. i. (ÚBO) 36 532 5 7 0 25
Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i. (ÚCHP) 64 502 6 0 8 17
Ústav dějin umění AV ČR, v. v. i. (ÚDU) 298 0 97 17 440 94
Ústav experimentální botaniky AV ČR, v. v. i. (ÚEB) 29 728 1 2 0 44
Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i. (ÚEM) 43 389 1 0 2 92
Ústav fyziky atmosféry AV ČR, v. v. i. (ÚFA) 30 292 0 0 1 7
Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v. v. i. (ÚFCH) 42 982 0 1 1 22
Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR, v. v. i. (ÚFE) 16 177 0 0 0 2
Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. (ÚFM) 61 482 0 0 0 9
Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v. v. i. (ÚFP) 138 512 7 1 3 3
Ústav geoniky AV ČR, v. v. i. (ÚGN) 122 216 7 3 4 18
Ústav pro hydrodynamiku AV ČR, v. v. i. (ÚH) 25 99 0 0 3 1
Ústav informatiky AV ČR, v. v. i. (ÚI) 76 282 3 4 4 16
Ústav analytické chemie AV ČR, v. v. i. (ÚIACH) 10 222 0 0 6 8
Ústav jaderné fyziky AV ČR, v. v. i. (ÚJF) 60 969 3 4 4 26
Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i. (ÚJČ) 366 26 52 8 188 32
Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i. (ÚMCH) 49 971 1 6 0 28
Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i. (ÚMG) 23 505 0 0 1 6
Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i. (ÚOCHB) 33 1421 2 3 0 36
Ústav přístrojové techniky AV ČR, v. v. i. (ÚPT) 44 308 2 1 1 4
Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i. (ÚSD) 221 27 57 20 194 96
Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v. v. i. (ÚSMH) 51 256 4 2 0 31
Ústav státu a práva AV ČR, v. v. i. (ÚSP) 211 9 39 6 101 30
Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i. (ÚT) 75 277 4 4 4 10
Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v. v. i. (ÚTAM) 79 154 11 7 32 21
Ústav teorie informace a automatizace AV ČR, v. v. i. (ÚTIA) 43 410 3 8 2 29
Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i. (ÚVGZ) 137 718 2 4 9 66
Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i. (ÚČL) 584 2 128 13 292 126
Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i. (ÚŽFG) 49 348 4 1 2 12