Porovnání vědních oblastí

Označit vše / Zobrazit vše / Zrušit označení

I. vědní oblast II. vědní oblast III. vědní oblast
Článek v odborném periodiku 1438 1421 4488
Článek v impaktovaném periodiku 8596 11809 626
Monografie (český jazyk) 94 45 900
Monografie (cizí jazyk) 65 54 229
Kapitola v monografii (český jazyk) 88 94 2378
Kapitola v monografii (cizí jazyk) 295 583 1114