Porovnání vědních oblastí

Označit vše / Zobrazit vše / Zrušit označení

I. vědní oblast II. vědní oblast III. vědní oblast
Článek v odborném periodiku 1605 1448 4371
Článek v impaktovaném periodiku 8318 11436 600
Monografie (český jazyk) 94 50 848
Monografie (cizí jazyk) 69 58 219
Kapitola v monografii (český jazyk) 94 99 2439
Kapitola v monografii (cizí jazyk) 330 563 1108