Porovnání vědních oblastí

Označit vše / Zobrazit vše / Zrušit označení

I. vědní oblast II. vědní oblast III. vědní oblast
Článek v odborném periodiku 1312 1417 4425
Článek v impaktovaném periodiku 9112 12449 630
Monografie (český jazyk) 94 36 906
Monografie (cizí jazyk) 60 50 228
Kapitola v monografii (český jazyk) 103 102 2428
Kapitola v monografii (cizí jazyk) 282 631 1145