Porovnání vědních oblastí

Označit vše / Zobrazit vše / Zrušit označení

I. vědní oblast II. vědní oblast III. vědní oblast
Článek v odborném periodiku 1604 1457 4379
Článek v impaktovaném periodiku 8322 11430 600
Monografie (český jazyk) 94 50 847
Monografie (cizí jazyk) 70 58 220
Kapitola v monografii (český jazyk) 94 99 2452
Kapitola v monografii (cizí jazyk) 329 563 1111