Porovnání vědních oblastí

Označit vše / Zobrazit vše / Zrušit označení

I. vědní oblast II. vědní oblast III. vědní oblast
Článek v odborném periodiku 1307 1399 4363
Článek v impaktovaném periodiku 9012 12209 624
Monografie (český jazyk) 93 36 899
Monografie (cizí jazyk) 58 49 227
Kapitola v monografii (český jazyk) 94 102 2416
Kapitola v monografii (cizí jazyk) 277 617 1134