Porovnání vědních oblastí

Označit vše / Zobrazit vše / Zrušit označení

I. vědní oblast II. vědní oblast III. vědní oblast
Článek v odborném periodiku 1433 1414 4364
Článek v impaktovaném periodiku 8570 11766 622
Monografie (český jazyk) 92 45 882
Monografie (cizí jazyk) 65 54 223
Kapitola v monografii (český jazyk) 86 92 2320
Kapitola v monografii (cizí jazyk) 295 559 1051