I. vědní oblast

Období: 2014, 2015, 2016, 2017, 2018
Databáze: ASEP

Data ze dne: 22.05.2019 v 09:05:23

Ústav Článek v odborném periodiku
Článek v impaktovaném periodiku
Monografie (český jazyk)
Monografie (cizí jazyk)
Kapitola v monografii (český jazyk)
Kapitola v monografii (cizí jazyk)
Astronomický ústav AV ČR, v. v. i. (ASÚ) 59 591 9 2 2 10
Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. (FZÚ) 178 3423 4 4 0 44
Geofyzikální ústav AV ČR, v. v. i. (GFÚ) 72 192 3 1 2 14
Geologický ústav AV ČR, v. v. i. (GLÚ) 131 388 34 8 32 27
Matematický ústav AV ČR, v. v. i. (MÚ) 97 581 3 15 1 25
Ústav fyziky atmosféry AV ČR, v. v. i. (ÚFA) 31 289 0 0 1 6
Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR, v. v. i. (ÚFE) 15 177 0 0 0 2
Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. (ÚFM) 58 468 0 0 0 9
Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v. v. i. (ÚFP) 137 483 7 1 3 3
Ústav geoniky AV ČR, v. v. i. (ÚGN) 122 208 7 3 4 18
Ústav pro hydrodynamiku AV ČR, v. v. i. (ÚH) 25 99 0 0 1 1
Ústav informatiky AV ČR, v. v. i. (ÚI) 75 278 3 4 4 17
Ústav jaderné fyziky AV ČR, v. v. i. (ÚJF) 62 965 3 4 4 26
Ústav přístrojové techniky AV ČR, v. v. i. (ÚPT) 44 306 2 1 1 3
Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v. v. i. (ÚSMH) 51 253 4 2 0 30
Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i. (ÚT) 74 278 4 4 4 10
Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v. v. i. (ÚTAM) 78 154 11 7 32 21
Ústav teorie informace a automatizace AV ČR, v. v. i. (ÚTIA) 42 392 3 7 2 28