III. vědní oblast

Označit vše / Zobrazit více / Zrušit označení

Ústav Článek v odborném periodiku
Článek v impaktovaném periodiku
Monografie (český jazyk)
Monografie (cizí jazyk)
Kapitola v monografii (český jazyk)
Kapitola v monografii (cizí jazyk)
ARÚ 461 61 47 14 103 72
ARÚB 140 35 20 11 34 37
386 38 61 8 99 55
FLÚ 597 33 116 51 368 207
425 0 144 31 283 172
KNAV 180 0 4 1 10 0
MSÚ-A 181 4 93 15 86 26
NHÚ 32 138 3 2 2 8
91 2 15 7 33 28
PSÚ 29 149 10 4 49 30
SLÚ 119 0 15 13 34 31
SOÚ 159 108 39 14 85 71
SSČ 2 0 9 0 3 0
ÚDU 305 0 91 13 473 100
ÚJČ 333 30 50 12 171 33
ÚSD 220 22 62 22 170 110
ÚSP 233 9 47 7 101 25
ÚČL 556 2 114 11 254 59
Zobrazit celý název ústavu