III. vědní oblast

Označit vše / Zobrazit více / Zrušit označení

Ústav Článek v odborném periodiku
Článek v impaktovaném periodiku
Monografie (český jazyk)
Monografie (cizí jazyk)
Kapitola v monografii (český jazyk)
Kapitola v monografii (cizí jazyk)
ARÚ 469 61 48 15 105 74
ARÚB 140 35 20 11 34 37
391 38 63 8 101 57
FLÚ 599 33 117 51 368 207
433 1 146 31 291 172
KNAV 180 0 4 1 10 0
MSÚ-A 183 4 93 15 86 26
NHÚ 32 138 3 2 2 8
91 2 15 7 33 28
PSÚ 27 149 10 4 49 30
SLÚ 120 0 15 13 34 32
SOÚ 159 108 39 14 85 71
SSČ 2 0 9 0 3 0
ÚDU 306 0 92 13 480 100
ÚJČ 335 30 50 12 167 33
ÚSD 220 22 62 22 171 110
ÚSP 233 9 47 7 103 25
ÚČL 558 2 115 11 259 105
Zobrazit celý název ústavu