III. vědní oblast

Označit vše / Zobrazit více / Zrušit označení

Ústav Článek v odborném periodiku
Článek v impaktovaném periodiku
Monografie (český jazyk)
Monografie (cizí jazyk)
Kapitola v monografii (český jazyk)
Kapitola v monografii (cizí jazyk)
ARÚ 448 60 47 16 104 71
ARÚB 133 32 17 11 30 36
379 37 61 8 96 54
FLÚ 571 33 116 52 364 207
414 0 143 31 273 171
KNAV 179 0 4 1 10 0
MSÚ-A 175 4 93 14 84 26
NHÚ 32 137 3 2 2 8
91 2 15 7 33 23
PSÚ 31 147 10 4 50 30
SLÚ 115 0 15 13 34 31
SOÚ 158 108 36 13 85 64
SSČ 2 0 9 0 3 0
ÚDU 295 0 88 11 458 99
ÚJČ 295 29 48 11 165 33
ÚSD 214 22 62 22 166 111
ÚSP 236 9 47 7 100 24
ÚČL 550 2 110 11 251 58
Zobrazit celý název ústavu