III. vědní oblast

Označit vše / Zobrazit více / Zrušit označení

Ústav Článek v odborném periodiku
Článek v impaktovaném periodiku
Monografie (český jazyk)
Monografie (cizí jazyk)
Kapitola v monografii (český jazyk)
Kapitola v monografii (cizí jazyk)
ARÚ 486 58 48 15 105 75
ARÚB 142 35 20 11 34 37
393 38 64 8 99 57
FLÚ 606 33 117 52 372 215
439 1 147 31 296 173
KNAV 180 0 4 1 10 0
MSÚ-A 186 4 93 15 87 26
NHÚ 32 138 3 2 2 8
94 2 15 7 33 29
PSÚ 27 148 10 4 49 31
SLÚ 121 0 16 13 37 33
SOÚ 159 108 39 14 85 71
SSČ 2 0 9 0 3 0
ÚDU 306 0 93 13 486 100
ÚJČ 336 30 50 12 169 36
ÚSD 223 22 62 22 172 111
ÚSP 233 9 47 7 103 25
ÚČL 559 2 118 12 262 104
Zobrazit celý název ústavu