III. vědní oblast

Označit vše / Zobrazit více / Zrušit označení

Ústav Článek v odborném periodiku
Článek v impaktovaném periodiku
Monografie (český jazyk)
Monografie (cizí jazyk)
Kapitola v monografii (český jazyk)
Kapitola v monografii (cizí jazyk)
ARÚ 404 55 44 12 101 66
ARÚB 110 24 15 10 30 36
335 36 52 7 80 48
FLÚ 502 27 95 47 298 189
360 0 123 27 217 155
KNAV 133 0 5 0 8 0
MSÚ-A 156 3 80 13 80 17
NHÚ 28 135 3 2 2 7
73 1 12 5 21 15
PSÚ 26 135 9 3 50 29
SLÚ 102 0 14 12 31 29
SOÚ 145 104 30 9 78 58
SSČ 2 0 5 0 3 0
ÚDU 275 0 76 8 409 87
ÚJČ 239 25 43 11 150 32
ÚSD 163 12 51 21 144 96
ÚSP 226 9 45 5 95 21
ÚČL 496 1 98 11 220 51
Zobrazit celý název ústavu