III. vědní oblast

Označit vše / Zobrazit více / Zrušit označení

Ústav Článek v odborném periodiku
Článek v impaktovaném periodiku
Monografie (český jazyk)
Monografie (cizí jazyk)
Kapitola v monografii (český jazyk)
Kapitola v monografii (cizí jazyk)
ARÚ 427 59 46 14 103 70
ARÚB 111 25 15 10 30 36
348 37 56 7 86 49
FLÚ 534 31 100 49 316 200
402 0 140 30 261 166
KNAV 159 0 4 0 8 0
MSÚ-A 167 3 87 14 83 24
NHÚ 28 137 3 2 2 8
73 1 12 5 21 15
PSÚ 26 143 9 3 50 29
SLÚ 106 0 14 13 31 30
SOÚ 149 108 31 10 84 63
SSČ 2 0 5 0 3 0
ÚDU 274 0 78 8 416 87
ÚJČ 248 25 45 11 151 32
ÚSD 180 13 56 21 150 98
ÚSP 231 9 46 6 95 23
ÚČL 513 2 99 11 221 51
Zobrazit celý název ústavu