III. vědní oblast

Označit vše / Zobrazit více / Zrušit označení

Ústav Článek v odborném periodiku
Článek v impaktovaném periodiku
Monografie (český jazyk)
Monografie (cizí jazyk)
Kapitola v monografii (český jazyk)
Kapitola v monografii (cizí jazyk)
ARÚ 458 60 47 14 102 70
ARÚB 140 35 20 11 34 37
383 38 61 8 99 55
FLÚ 591 33 116 51 365 207
424 0 143 31 281 172
KNAV 180 0 4 1 10 0
MSÚ-A 179 4 93 15 85 26
NHÚ 32 138 3 2 2 8
91 2 15 7 33 28
PSÚ 31 147 10 4 49 30
SLÚ 117 0 15 13 34 31
SOÚ 159 108 38 14 85 71
SSČ 2 0 9 0 3 0
ÚDU 304 0 90 11 472 100
ÚJČ 317 30 49 12 171 33
ÚSD 218 22 62 22 170 110
ÚSP 233 9 47 7 101 25
ÚČL 555 2 112 11 251 59
Zobrazit celý název ústavu